PRODUKSJON

Velger norsk

Det er Kongsberg Maritime i Trondheim som leverer de trådløse sensorene som skal plasseres på bevegelige deler inne i motoren.

Overvåkingssystemet Sentry Wireless Temperature Monitoring System gjør det mulig å overvåke alle kritiske lagre i motoren kontinuerlig.

Målet med overvåkingen er å få bedre kontroll med slitasje og tilstanden i motoren, og dermed få et bedre vedlikehold og lengre levetid.