BYGG

Vekst til jernbane

TOG: Farten på jernbaneutbygging øker noe.
TOG: Farten på jernbaneutbygging øker noe. Bilde: Mona Strande

Disse strekningene fornyes

 • Østfoldbanen: 60 millioner kroner
 • Fornyinger i Oslo-området utenom Oslo-prosjektet, blant annet på skifteanlegget på Alnabru godsterminal: 80 millioner kroner
 • Sørlandsbanen: 100 millioner kroner
 • Bergensbanen inkludert Randsfjordbanen og Roa – Hønefossbanen: 110 millioner kroner
 • Dovrebanen: 170 millioner kroner
 • Nordlandsbanen: 100 millioner kroner
 • Ofotbanen: 90 millioner kroner


Store investeringsprosjekter

 • Ny jernbanetrasé på strekningen Farriseidet–Porsgrunn på Vestfoldbanen. 100 millioner kroner, start i 2012. Dette er et nytt prosjekt.
 • Nytt dobbeltspor mellom Langset og Kleverud på Dovrebanen får 514 millioner kroner. Dette er et fellesprosjekt med Statens vegvesen med sikte på oppstart i 2012.
 • Etablering av erfaringsstrekning for signalsystemet ERTMS på Østfoldbanen, østre linje. Dette er et nytt prosjekt som får 179 millioner kroner.
 • Strekningen Oslo–Ski skal få dobbeltspor, i 2012 er det satt av 275 millioner kroner.
 • Strekningen Holm–Holmestrand–Nykirke får 839 millioner kroner til nytt dobbeltspor. Dette er en videreføring av eksisterende prosjekt.


Det er en vekst på en milliard fra inneværende år. Veksten til jernbaneformål er på 8,7 prosent.

Foran skjema

Av dette er 5.28 milliarder satt av til vedlikehold. I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet heter det at regjeringen dermed overoppfyller Nasjonalt Transportplan med 1.3 milliarder kroner.

4.67 milliarder kroner går til investeringer i infrastruktur, dette er en vekst på 10.1 prosent.

Ikke bare linjene, men også stasjoner får sitt. Det er satt av 619 millioner til oppgradering av stasjoner og knutepunkt.

NSB får mer

Ikke bare Jernbaneverket men også NSB får sitt. Subsidiene øker med 2.5 milliarder kroner. I budsjettet heter dette "statlig kjøp av persontransporttjenester med tog". Veksten er på 13.4 prosent i forhold til 2011.

Veksten skyldes at NSB skal starte en gradvis innfasing av 50 nye togsett.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.