IKT

Vekk fra Voss

Norsk Språkteknologi (NST) ser ikke ut til å lykkes med å skaffe til veie nødvendig kapital for å videreføre planlagt drift. Forutsatt ekstraordinær generalforsamlings vedtak 11. oktober, går det mot full restrukturering, nedbemanning og flytting fra Voss for språkteknologiselskapet.

Mange må gå

42 av 70 ansatte blir trolig sagt opp. De som blir igjen flyttes i løpet av høsten til København og Bergen.

– Det er leit at så mange av våre ansatte må forlate selskapet og at selskapet må forlate Voss. Men disse grepene er tvingende nødvendige for å sikre videre satsing på et område som allerede i dag genererer inntekter og som vil være lønnsomt i nær fremtid, sier administrerende direktør Geir Arne Veglo i NST

Fra tre til ett

Tre satsingsområder krymper til ett: Telekom og mobilt internett.

– Telekom og mobilt internett er det markedssegmentet der anvendelsen av språkteknologi er kommet lengst i dag. Kommersielle språkteknologiprodukter fra NST er allerede i bruk i markedet, sier Veglo.

Forretningsområdene diktering og it-baserte hjelpemidler/støttesystemer må eventuelt utvikles av nye eiere, utenfor NST.

NSTs styre og ledelse forsikrer at de vil arbeide med å avklare om det finnes andre alternativer, helt frem til generalforsamlingen 11. oktober.

Les mer om: