ENERGI

Veiløs kraftutbygging

ESTETISK: Øvre Bersåvatn kraftstasjon utnytter fallet på 159 meter fra Vendevatn. Stasjonen ligger i en skjæring i terrenget og prosjektleder Flood i Statkraft mener dette er blitt en estetisk bra løsning.FOTO: STATKRAFTFOTO: STATKRAFT
ESTETISK: Øvre Bersåvatn kraftstasjon utnytter fallet på 159 meter fra Vendevatn. Stasjonen ligger i en skjæring i terrenget og prosjektleder Flood i Statkraft mener dette er blitt en estetisk bra løsning.FOTO: STATKRAFTFOTO: STATKRAFT
Knut StrømKnut StrømKnut Strøm
25. nov. 2004 - 10:08

Helikopter og beltegående kjøretøyer måtte til.

De tyngste delene til kraftverkene ble fraktet på sleder som ble trukket av bulldosere og tråkkemaskiner på vestsiden av Hardangervidda før og etter påske.

Dette var tunge deler slik som generatorer, turbiner og transformatorer.

– Våren kom meget brått på oss og det var så vidt at vi fikk alt på plass før det ble slutt på vinterføret, sier prosjektleder Marit H. Flood i utbyggingsavdelingen til Statkraft. Den tyngste lasten var på 20 tonn, og det måtte til at stort antall turer før alt var på plass. – Vi var meget påpasselig med merkingen slik at komponentene kom til riktig kraftverk, sier hun.

Kraftverkene ligger i Tyssedalsfjellene og befinner seg i hver sin kommune, Odda og Ullensvang. Etter prøvedrift er stasjonene nå i normal drift. Det er bare noen småtterier av arbeider som gjenstår.

De to verkene bruker fallet mellom tre eksisterende magasiner, Vendevatn samt Øvre og Nedre Bersåvatn. Årlig produksjon er beregnet til 43 GWh. To tredeler av dette er vinterkraft. Vendevatn er regulert mellom 1268 og 1252 meter. Øvre Bersåvatn som er et flerårsmagasin, er regulert mellom 1106 og 1060 meter. Nedre Bersåvatn er regulert fem meter ned fra 1028 meter.

Idé fra 60-tallet

Byggingen av de to verkene er ingen ny idé. Allerede på 1960-tallet begynte Tyssefallene å vurdere en utbygging, men den gang ble det for dyrt ut fra den teknologi som da var tilgjengelig. Kraftstasjonene blir en del av den allerede eksisterende Mågeli-utbyggingen i Tyssovassdraget som munner ut ved Tyssedal i indre del av Sørfjorden i Hardanger.

Utbyggingsprosjektet har små miljømessige konsekvenser. Det er ingen nye reguleringer og det brukes eksisterende overføringstunneler. Det som er anlagt av nye vannveier ligger inne i fjellet og de to stasjonsbygningene er plassert i skjæringer der vannveien kommer ut.

– Vi synes at dette rent estetisk er blitt en vellykket løsning, sier Flood. Det var hovedentreprenør NCC Construktion som hadde idéen til en slik løsning.

Øvre Bersåvatn kraftverk har en installasjon på 5,5 MW og produserer 23,3 GWh i et normalår. Nedre Bersåvatn har en installasjon på 4 MW og en årlig produksjon på 19,5 GWh. De to verkene har en samlet kostnad på 93 millioner kroner. – Det er på budsjett, sier Flood.

NCC startet arbeidet i mai i fjor med sprenging av nye vannveier og bygging av kraftstasjonene. Byggearbeidene tok vinterpause fra midten av desember til midten av februar i år. – Det er innlysende at det er en del ulemper med vinterdrift, men vi har også brukt snøen til transport av folk og utstyr fremfor å bruke helikopter, sier prosjektleder Erling Knapstad i NCC.

– Det har vært tungvint å arbeide så langt til fjells, og vi har brukt flere arbeidstimer enn vanlig, sier prosjektleder Karl Jonsrud hos Va Tech Hydro. De har levert alt elektroteknisk og mekanisk utstyr. Spesielt har det vært mye arbeid med å få utstyret på plass i stasjonene med bruk av store håndtaljer. – Det har vært et anlegg helt utenom det vanlige, det er sikkert, sier han.

Nye tunneler

Øvre Bersåvatn utnytter en fallhøyde på 159 meter og her er det sprengt og boret ca. 500 meter ny vannvei. Nedre Bersåvatn utnytter et 65 meter høyt fall i en 1,2 km tunnel. Her er det sprengt ut 115 meter ny tunnel. Mellom de to kraftstasjonen er det gravd ned høyspentkabel i en 2,5 km lang grøft. Fra Nedre Bersåvatn går det en kraftlinje ned til Mågeli kraftstasjon.

Byggingen har skjedd med utstrakt bruk av helikopter. Det er brukt over 800 timer helikoptertransport. I alt er det logget ca. 500 turer til en prislapp på vel ni millioner kroner. Det betyr at rundt ti prosent av utbyggingskostnadene er gått til helikoptertransport. Bare de tyngste kolliene som turbiner, ventiler og generator ble fraktet med sleder på snøføre.

Les mer om: