BYGG

Veileder for Smarthus

LETTERE: Veiledningen til Smarthus som Per Klepsland, til venstre, har oversatt vil gjøre det lettere å orientere seg i jungelen av utstyr og standarder. Bjørn Fossum sitter som norsk represenant i deler av det internasjonale standardiseringsarbeidet som foregår.
LETTERE: Veiledningen til Smarthus som Per Klepsland, til venstre, har oversatt vil gjøre det lettere å orientere seg i jungelen av utstyr og standarder. Bjørn Fossum sitter som norsk represenant i deler av det internasjonale standardiseringsarbeidet som foregår. Bilde: Joachim Seehusen

Den nye veilderen har bidrag fra 160 forskjellige eksperter. Når de som har lest, godkjent og gitt kommentarer er tatt med, står det mer enn 325 bidragsytere bak den nye Smarthus-guiden.

Guiden er laget på engelsk, en norsk oversettelse er gjort av Per Klepsvik på oppdrag for Norsk elektroteknisk kommite.

– Det er en klar utvikling i retning av at stadig flere bedrifter må åpne sine standarder, men det er fortsatt et godt stykke igjen, sier Klepsvik.

Treg prosess

Det er en treg prosess å samkjøre proprietære standarder og nasjonale standarder til en internasjonal fellesstandard for smarthusteknologi. Ingen av de to våger å antyde når en standard kan være klar. – Det er mye politikk i standardiseringsarbeid, men det går seg langsomt til, sier Fossum.

Bred målgruppe

Veilderen er nå klar til trykking og vil foreligge for salg rett over sommeren. Prisen er ikke endelig fastsatt, men den vil sannsynligvis ligge under 300 kroner, forteller Klepsvik. Det er Pronom som skal stå for salget av boken som kun kommer i papirversjon.

Veilderen retter seg hovedsakelig mot boligsektoren. Der er mottakere hele spekteret av leverandører. – Dette er ment å være en ressursbok for alle de som er delvis inne med smarthusteknologi, sier Klepsvik. – De fleste har kunnskaper om sitt eget felt, men mangler bredden. Kelpsvik sier boken vil gi nyttig informasjon til de som vil nå et skritt lenger. Den inneholder også en oppdatert oversikt over alle gjeldene normer, samt en liste over faglitteratur.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.