¿ Når vi ikke klarer å hindre veksten i forfallet, så blir forfallet større. Og det betyr dårligere veier, sier Lars Erik Hauger, direktør for vei og transport i Vegdirektoratet. (Bilde: (illustrasjonsbilde) Mona Sprenger)

Veiene blir enda dårligere

Til tross for politiske løfter om tidenes satsing på veiutbygging, innrømmer Vegdirektoratet at veiene vil bli enda dårligere de neste tre årene.

For lite penger

I sitt handlingsprogram skriver direktoratet at «Rammene til drift og vedlikehold av veinettet vil ikke være tilstrekkelig til å stanse videre vekst i forfallet i handlingsprogramperioden 2010-2013», ifølge Aftenposten.

– Når vi ikke klarer å hindre veksten i forfallet, så blir forfallet større. Og det betyr dårligere veier, sier Lars Erik Hauger, direktør for vei og transport i Vegdirektoratet.

Verst for hovedveiene

Veiene som vil bli enda dårligere enn de er i dag på grunn av pengemangel, er riksveier og europaveier, med andre ord de viktigste transportårene i landet.

Ved inngangen til 2010 var 31 prosent av disse veiene av dårlig eller svært dårlig kvalitet. (©NTB)