Veiene blir enda dårligere

Veiene blir enda dårligere
¿ Når vi ikke klarer å hindre veksten i forfallet, så blir forfallet større. Og det betyr dårligere veier, sier Lars Erik Hauger, direktør for vei og transport i Vegdirektoratet. Bilde: (illustrasjonsbilde) Mona Sprenger

Til tross for politiske løfter om tidenes satsing på veiutbygging, innrømmer Vegdirektoratet at veiene vil bli enda dårligere de neste tre årene.

For lite penger

I sitt handlingsprogram skriver direktoratet at «Rammene til drift og vedlikehold av veinettet vil ikke være tilstrekkelig til å stanse videre vekst i forfallet i handlingsprogramperioden 2010-2013», ifølge Aftenposten.

– Når vi ikke klarer å hindre veksten i forfallet, så blir forfallet større. Og det betyr dårligere veier, sier Lars Erik Hauger, direktør for vei og transport i Vegdirektoratet.

Verst for hovedveiene

Veiene som vil bli enda dårligere enn de er i dag på grunn av pengemangel, er riksveier og europaveier, med andre ord de viktigste transportårene i landet.

Ved inngangen til 2010 var 31 prosent av disse veiene av dårlig eller svært dårlig kvalitet. (©NTB)

Les mer om: