NYHETER_BYGG

Veidekke vant frem på alle punkter

Joachim Seehusen
4. okt. 2005 - 12:00

Raset skjedde der en ny tunnel skulle koples sammen med eksisterende T-banetunnel under bygging av T-banering i Oslo. Sentralt i saken står en fjellstabbe som ble pigget ned før en ny betongstabbe ble støpt. Dette var ikke i henhold til de opprinnelige planene, der den nye betongstabben skulle støpes før fjellstabben ble fjernet.

I dommen fra Oslo tingrett som falt 27. september, går det klart frem at Veidekke fikk instruks fra Oslo kommune, Samferdselsetaten, om å fjerne fjellstabben før ny permanent betongstabbe ble støpt. I den 45 sider lange rapporten kritiseres Oslo kommune for ikke å ha oppfylt sitt ansvar som byggherre. I dommen heter det også at Veidekke ikke hadde noen grunn til å tvile på at instruksen om å rive først og støpe etterpå var «forsvarlig gjennomtenkt». I dommen heter det om ansvarsfordelingen at: «Her har VD (Veidekke, red.anm) vunnet frem, og retten finner ikke denne vurderingen tvilsom.»

Det går også frem at Veidekke selv foreslo at en fjellpilar skulle stå igjen som midlertidig støtte og først fjernes etter at permanent betongstabbe var støpt. Dommen siterer også fra detaljtegninger der det står spesifisert at: «Fjellstabbe som tas ut etter etablering av betongstabbe II».

Direktør Knut Gabestad i Samferdselsetaten i Oslo kommune sier til Teknisk Ukeblad at han er skuffet over at retten ikke har sett saken fra kommunens side. – Det er ikke åpenbart at vi vil akseptere dommen, sier Gabestad.

Les mer om: