NYHETER_BYGG

Vegvesenet bygger renessansebru

I 1502 tegnet Leonardo da Vinci brua for den tyrkiske sultan Bajazet II. Den skulle bli verdens lengste og spenne over Det gyldne horn, mellom Konstantinopel og Pera på den europeiske siden av Bosporus-stredet.

Brua ble imidlertid aldri bygget. Leonardo da Vinci etterlot seg bare en kort beskrivelse og en skisse for ettertiden. Ideen skiller seg fra de vanlige steinhvelvbruene fra renessansen ved at det i denne konstruksjonen er to halvsirkler som lener seg mot hverandre.

Limtrekonstruksjon

Kunstneren Vebjørn Sand har vært pådriver for å bygge brua etter da Vincis tegninger, og Ås kommune sa seg interessert i prosjektet. Brua reiser seg nå som en gang- og sykkelbru over E 18, mellom Nordby og Ski.

Den nye brua er en gjenskapning av den opprinnelige konstruksjonen. Flere ulike materialer har blitt vurdert, men limtre ble til slutt valgt som byggemateriale.

– Dette har vært et utfordrende bygg. Utformingen er en kompakt trekonstruksjon. Det er ikke bygget trebruer på denne måten tidligere, sier Helge Bang i Statens vegvesen Akershus.

– Været har vært kritisk på slutten. Vi har vært avhengig av tørt vær for å kunne legge dekke på brua, sier han.

Mulig å gjennomføre da Vincis prosjekt

Bang mener det ville vært mulig å bygge brua etter den opprinnelige tegningen, som en steinbru som skulle bli fire ganger så stor.

- Leonardo da Vincis tegninger har vært et utgangspunkt, med det har blitt modifisert mye. Det ville være mulig å gjennomføre prosjektet etter da Vincis tegninger, men i dag ville vi nok brukt en del betong i tillegg til stein, hvis den skulle bygges etter tegningene.

Bare rekkverket står nå igjen før H.M. Dronning Sonja kan åpne brua 31. oktober.

Les mer om: