Vegvesenet bommet med 11 milliarder

Vegvesenet bommet med 11 milliarder
E39 Søgne - Ålgård blir 11 milliarder dyrere enn Vegvesenets opprinnelige kalkyle. Den nybygde strekningen Fardal - Osestad er nylig åpnet. Bilde: Thor Søndenaa

På hjemmesidene til Vest-Agder Fylkeskommune skrives det at vegvesenets kalkyler på konseptvalgutredningen for ny E39 mellom Søgne og Ålgårdlå opprinnelig på 25,8 milliarder kroner. Det nye anslaget er på 36,9 milliarder, mao. en sprekk på 43%.

Ifølge samme nettsted oppgir Vegvesenet at feilen skyldes at prosjektet i en hektisk fase ikke oppdaterte rapporten og øvrig materiale etter hvert som beregningsresultatene kom fra konsulent.

Frist for å endre eller supplere høringsuttalelsene er nå satt til 1. februar 2010.

Les mer om: