ARKIVNYHETER

Vegdirektøren meget godt fornøyd

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Bilde: Jarle Skoglund
Jarle Skoglund
13. mars 2009 - 14:18

- Transportplanen vil gi oss et betydelig løft på mange områder. Det blir en real satsing på kollektivtrafikk, der jernbane er en viktig del. Et krafttak på drifts- og vedlikeholdsområdet er viktig og riktig. Det gir oss bedre muligheter til å gjennomføre en optimal driftsstandard og ta bedre vare på vegene, oppsummer vegdirektøren.- Trafikksikkerhetsinnsatsen økes betraktelig i den kommende tiårs-perioden. Satsingen på gang- og sykkelveger fortsetter på et høyt nivå, med nesten en tredobling i forhold til dagens nivå. Også innen mindre utbedringer på vegnettet, miljø, servicetiltak, kollektivtrafikktiltak og planlegging er det lagt opp til en betydeligere høyere aktivitet, sier Gustavsen.Planforslaget legger opp til en satsing på investeringer i det framtidige rikvegnettet på om lag 7,5 milliarder kroner pr. år. I tillegg kommer bompenger, om lag seks milliarder pr. år.- Dette vil gi oss mange muligheter i forhold til dagens og kommende utfordringer, sier vegdirektøren. Med denne satsingen vil hele det framtidige riksvegnettet kunne få en god standard i løpet av 25 år. Dette er en vesentlig høyere utbyggingstakt enn vi tidligere har sett i Norge, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.I regjeringens forslag til Nasjonal transport ligger det til grunn en samlet ramme på nesten 219 milliarder til vegformål, noe som gir et årlig snitt på 21,9 milliarder kroner.

Les mer om: