IT

– Vegdirektoratet stopper bredbåndsutbygging

¿ Det er oppsiktsvekkende at Vegdirektoratet ikke har tatt de politiske signalene på alvor, sier generalsekretær i IKT-Norge Per Morten Hoff.
¿ Det er oppsiktsvekkende at Vegdirektoratet ikke har tatt de politiske signalene på alvor, sier generalsekretær i IKT-Norge Per Morten Hoff. Bilde: Espen Zachariassen

Ifølge IKT Norge er forslaget i stor grad identisk med det opprinnelige forslaget fra 2007 som Samferdselsdepartementet ikke ville godta.

– Det er oppsiktsvekkende at Vegdirektoratet ikke har tatt de politiske signalene på alvor, sier generalsekretær i IKT-Norge Per Morten Hoff.

Les også: Datapris for mindre graving

Stor kostnadsøkning

Forslaget setter etter Hoffs mening effektiv stopp for markedsmessig utbygging av bredbånd i Norge fordi det krever at veiholder skal få dekket sine merkostnader ved at veien brukes til infrastrukturkorridor for blant annet bredbånd.

– Et krav om at fiberkabler må graves 80 cm ned i bakken medfører en svært stor kostnadsøkning for bredbåndutbyggerne fordi man i praksis må skifte ut halve veiebanen når man må grave ned en kabel som i praksis kan freses 8 cm ned i bakken, hevder Per Morten Hoff.

Les også: Nettjeneste skal redusere gravingen

385 prosent dyrere

Han viser til at flere kommuner har tatt i bruk forskriftsutkastet fra 2007, noe som har ført til at bredbåndsutbygging er blitt så dyrt at arbeidet har stoppet opp.

Som eksempel trekker Hoff fram Drammen hvor kostnadene økte med 385 prosent slik at det i dag ikke er noen som legger fiber i kommunen.

IKT Norge setter nå sin lit til at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) viser handlekraft og overprøver Vegdirektoratet. (©NTB)

Les mer om: