NYETEKNOLOGIER

Vasker elanlegg med tørris

INGEN STRØMKUTT: Strømstans er ikke nødvendig tørrisrengjøring.
INGEN STRØMKUTT: Strømstans er ikke nødvendig tørrisrengjøring.Bilde: Arctic Miljø-Prosess
Truls Tunmo
28. feb. 2007 - 07:07

Rengjøing med tørris betyr reduserte kostnader både for netteier i form av tapt levering, og deres strømkunder i form av driftsforstyrrelser.

Ofte er slike kostnader et resultat av å benytte de gamle rengjøringsmetodene.

30 000 volt

- Vårt system tillater rengjøring av høyspente installasjoner helt opptil 30 kV, og det er testet og dokumentert med opptil 30300 Volt hos Sintef i Trondheim, sier daglig leder i Arctic Miljø-Prosess, Per Anders Edwardsen.

Rengjøring under spenning er mulig fordi verken systemet eller tørris leder strøm.

- Det er svært strenge regler for hvordan rengjøring og vedlikehold av elektriske og spenningssatte installasjoner skal gjennomføres. Slikt arbeid krever omfattende AUS kompetanse og spesialutstyr. Derfor samarbeider vi med AUS Experten og Sjøfossen energi og tilbyr tjenesten sammen under navnet HotBlast, sier Edwardsen.Avfallsfritt

Rengjøring med Tørris kan sammenlignes med sandblåsing, med den forskjellen at metoden benytter CO 2-partikler (tørris) som er ca 3mm i diameter og 0,5 cm lange. Ved hjelp av trykkluft påføres tørrisen overflaten som skal rengjøres.

- Partiklene rengjør både ved hjelp av anslagenergi og det termiske sjokket som oppstår når de minus 78 grader kalde partiklene treffer overflaten, sier Edwardsen.

Klimanøytralt

Etter rengjøring går CO 2 partiklene over i gassform og forsvinner.

- På denne måten er det kun det vi faktisk fjerner av smuss og andre uønskede materialer fra overflaten som blir liggende igjen og som trenger deponering som industriavfall. Metoden kan på denne måten redusere deponikostnader med opptil 98 prosent. Tørrispartiklene er laget av naturlig forekommende CO 2 som ikke forurenser miljøet.Fra helikopter

Etter en utviklingsperiode, ønsker Arctic Miljø-Prosess også å tilby rengjøring av høyspentmaster og isolatorer fra helikopter langs kysten.

- Kraftledningene langs kysten blir ofte kledd med et saltbelegg som fører til kortslutninger. Her er tanken å bruke samme metode, men fra helikopter, slik at det heller ikke her skal være nødvendig med strømstans under arbeidet. Et slikt system er testet i full skala, men videre utvikling avhenger av i hvilken grad netteierne ønsker tjenesten, sier Edwardsen.

Les mer om: