INDUSTRI

Varsler storaksjon i 2008

AVVIK: DSB har funnet mange avvik ved driften til Vest Tank forut for eksplosjonen i mai. Nå skal de se på flere sider rundt avfallsbransjen.
AVVIK: DSB har funnet mange avvik ved driften til Vest Tank forut for eksplosjonen i mai. Nå skal de se på flere sider rundt avfallsbransjen. Bilde: Norsk Luftambulanse
Jannicke Nilsen
12. nov. 2007 - 16:02

For kort tid siden varslet TU.no at Direktoratet for sikkerhet- og beredskap (DSB) vurderte å gå bedrifter som håndterer kjemisk industriavfall nærmere etter i sømmene.

Planene på plass

Nå er de konkrete planene på plass: DSB og Statens forurensingstilsyn (SFT) går sammen og varsler en felles tilsynsaksjon mot bedrifter som håndterer avfall fra oljeindustrien i 2008.

Bakgrunnen er Vest Tank-eksplosjonen i mai i år, samt at de siste årenes tilsyn med denne bransjen har avdekket en rekke brudd på internkontroll og mangelfull rensing av utslipp som går rett i vannet.

Dette vil de se på

Under de kommende kontrollene vil hele avfallstrømmen, fra mottak til sluttbehandling, bli gjennomgått.

Bedriftens systemer for helse- miljø- og sikkerhet, samt dokumentasjon på den fysiske tilstanden til installasjonene vil være på sjekklista.

Stikkprøver for å kontrollere at driften er sikker, at renseprosessene fungerer og at virksomheten driver i tråd med gitte tillatelser, vil også høre med.

Krav

Kravet til disse virksomhetene er blant annet at de jobber systematisk med risikovurderinger, vedlikehold og kompetanse.

- I tilsynet med denne bransjen har vi forskjellig kompetanse, og et tettere samarbeid gir bedre kontroller og bedre utnytting av ressursene, sier seksjonssjef Bjørn Bjørnstad i SFT og avdelingsdirektør Torill Tandberg i DSB.

Bedriftene i bransjen vil prioritert ut i fra risikoen den enkelte bedrift representerer.

Les også:

Les mer om: