FORUM

Varsler en energirevolusjon

21. sep. 2010 - 09:55

Skrevet av: Runar Hansesætre, administrerende direktør, Schneider Electric Norge.Arnstad-utvalgets rapport om energieffektivisering i bygg varsler en sterk satsing og opptrapping. Den bør ikke skape motforestillinger, og får antakelig bred politisk støtte.

Politikerne har til nå tilsynelatende vært opptatt av mediavennlige prosjekter for å løse energi- og miljøutfordringer. Vi har savnet oppmerksomhet mot områder der gevinstene hentes enklest.

Mandag 23. august overrakte Arnstad-utvalget sin rapport om energieffektivisering i bygg til kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Rapporten beskriver et av de største paradigmeskiftene i norsk politikk siden røykeloven i 1973.

Så fremt deres anbefalinger følges opp kan dette bety mye for landets energisituasjon og klimamål. Den varsler et epokeskifte fra et fokus på alternative energikilder til brukernes energiforbruk. Tiltak her, slik utvalget foreslår, er enklere, raskere å gjennomføre, rimeligere, lønnsomme og mindre kontroversielle enn alle former for alternative energikilder og ny teknologi. Dermed ikke sagt at vi skal skrinlegge planer om mer alternativ energi, men det er en kjensgjerning at kWh timer spart, er bedre enn de som må produseres.

Bygg er vår største energisynder med rundt 80 TWh av et samlet energiforbruk på 215 TWh. Rapportens ambisjon er en halvering innen 2040. Nye forskrifter og støtteordninger vil finansieres gjennom eksportinntekter og en anslått merverdiavgiftøkning på 15 milliarder kroner kommer. Satsningen vil med andre ord sikre staten flere inntekter og finansiering av støtteordningene.

Hvis forslagene realiseres vil markedet for produkter, løsninger og tjenester innenfor energieffektivisering vokse til 80 milliarder kroner årlig og 80.000 nye årsverk skapes. For bygg-, anlegg- og elektrotilknyttede bransjer blir dette blant våre største og mest givende utfordringene noensinne.

Vi kan allerede i dag vise til mange virksomheter som har redusert energiforbruket med opp til 30 og 40 prosent med enkle og smarte løsninger. Investeringene er nedbetalt i løpet av tre til fem år. Skal vi få en omfattende reduksjon av energiforbruket, er det spesielt viktig å rette tiltakene inn mot eksisterende bygg, som i det neste tiår står for 90 prosent av bygningsmassen. Det er lønnsomt for eiere, leiere, samfunn og miljø. Det legger også Arnstad-utvalget opp til.

Vi har nylig invitert toppledere i vår bransje til å drøfte hvordan vi kan komme myndighetene i møte med gode forslag til gjennomføring, og eventuelt etablere en egen gruppe for fremme av energieffektivisering i bygg.

Som rapporten poengterer: Skal vi nå målene må 2,8 millioner byggeiere påvirkes til å endre holdninger. Vi har ingen tid å miste. Skippertak duger ikke, varige holdningsendringer må til. Derfor trenger vi både gulrot og pisk, slik utvalget også mener.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.