SAMFUNN

Varmere i steinalderen

Dette bekrefter analyser fra forskningsprosjektet Norpast, i følge Cicerone.

Prosjektet koordinerer forskningen om klimaet i Norge i fortiden. Nå undersøker forskerne sedimenter på bunnen av Malangsfjorden i Troms. De inneholder fossile kalkskall av encellede dyr.

Kalkskallene hjelper forskerne å beregne temperaturen flere tusen år tilbake i tiden. Kalkskallet (CaCO3) av døde dyr begraves i sedimentene. Forholdet mellom de to oksygenisotopene 16O og 18O i skallet gir forskerne et indirekte mål for havtemperaturen den gang skallet ble dannet.

Fortsetter oppvarmingen i det samme tempoet vi registrerer i dag, vil det ta 600 år før når opp i de temperaturene vi hadde i eldre steinalder.

Les mer om: