NETTARKIV

Varmepumper

inneklima

Jeg ser at det er et leserinnlegg i TU nr. 5/04 der jeg blir referert. Asbjørn Solum har diverse ganger fått mine resonnementer både skriftlig og muntlig, men synes å være svært motstandsdyktig mot dem.

1. Hovedinnvendingen mot luft-til-luft varmepumper er at varmen leveres med luft - ikke de andre argumentene som han mer eller mindre saklig tillegger meg. Det er godt underbygget at oppvarming med luft er uheldig for inneluftkvalitet. Varme bør leveres mest mulig som overflatevarme slik at lufttemperaturen kan holdes lav og helst under 22 grader i fyringssesongen. Det gir best luftkvalitet.

2. Han hevder vider at alle er enig i at man bør kombinere helse, enøk og miljø inne og ute. Problemet er at man ikke gjør det - beslutningen om å gi økonomisk støtte til luft-til-luft varmepumper er nettopp et eksempel på det. Slike forhold ble ikke vurdert før beslutningen ble fattet. Det er fortsatt ingen organer i Norge som har ansvar for å koordinere disse områdene på et overordnet nivå.

3. Så er det selvfølgelig viktig å avklare andre effekter av ulike varmekilder. I Norge er det særlig viktig å finne ut hvilke effekter det er på inneluftforurensning av elektriske gjennomstrømningsovner. Vi er snart det eneste landet i verden som har nok elektrisitet til å sløse med energien ved bruk av slike varmekilder. Vi må derfor selv finne ut av hvilken helserisiko dette kan medføre. De temperaturene som oppstår i slike enheter er vel kjent for å kunne frigjøre sterkt irriterende og sensibiliserende stoffer ved forbrenning av støv for eksempel fra polyuretanprodukter som skumgummimadrasser (isocyanater), myknere fra PVC-produkter (bl.a. organiske syreanhydrider) eller syntetisk bonevoks (blant annet akrylatmonomerer). Problemet er dessverre at man ikke avsetter midler til slik forskning i Norge. Man tar heller ikke i bruk den kunnskapen eller den kompetansen man faktisk har.

En konstruktiv utfordring for leverandører av varmepumper som henter varmen fra uteluft er om de kunne komme opp med en grei løsning som er i stand til å levere varmen på overflater - da ville vi løst mye av disse inneklimaproblemene!

Jan Vilhelm Bakke

Arbeidstilsynet

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.