KRAFT

Varmepumper gir viktig energibidrag

MARKANT ØKNING: Varmepumper bidrar allerede med 4TWh netto varmetilskudd i året.
MARKANT ØKNING: Varmepumper bidrar allerede med 4TWh netto varmetilskudd i året.

Varmepumper kan komme til å bidra med et netto varmetilskudd på 10-14 TWh i 2020.

Det kommer fram i en ny rapport utarbeidet av Vista Analyse AS på vegne av NVE.

Kraftbalansen

NVE ønsket å vite mer om mulig utvikling av varmepumpemarkedet, blant annet for å undersøke hvordan bruken av varmepumper kommer til å virke inn på kraftbalansen fram mot 2020.

- Nye energiteknologier som kan komme i stedet for elektrisk oppvarming vil påvirke kraftbalansen. Derfor bestilte vi denne rapporten, sier avdelingsingeniør Arne Fredrik Lånke i NVE.

Allerede installerte varmepumper i Norge bidrar med 4 TWh varmetilskudd. Det tilsvarer den varmen vi får fra vedfyring. Varmepumper bidrar i dag med et netto varmetilskudd på 1,5 TWh årlig.

Industrien skygger unna

Det har vært en betydelig økning i bruk av varmepumper i husholdningene i perioden 2002-2005. Husholdningsmarkedet er i dag preget av bedre lønnsomhet enn før 2003, i tillegg har det vært stor teknologiutvikling på feltet i lang tid.

Varmepumper har ikke slått like bra an i næringsbygg og industri. Hovedårsaken er trolig at disse aktørene får lavere energipriser, og at lønnsomheten ved å innstallere varmepumper dermed blir lavere.

Usikkerhet

NVE presiserer at funnene i rapporten er usikre, fordi beregningene er gjort på begrenset statistikkgrunnlag og usikkerhet rundt framtidens energipriser.

Samlet anslås det at norske varmepumper vil kunne produsere mellom 16-22 TWh i 2022. Ved å trekke fra pumpenes elforbruk, gir dette et fornybart netto varmetilskudd tilsvarende 10-14 TWh.

Les rapporten om varmepumpenes effekt på kraftbalansen her.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.