INDUSTRI

Varmen i boks

AGI har brukt mye ressurser på designen av de nye "varmeboksene" sine. Denne skal til en skole i Larvik og er dekorert med hele CO2-kretsløpet.
AGI har brukt mye ressurser på designen av de nye "varmeboksene" sine. Denne skal til en skole i Larvik og er dekorert med hele CO2-kretsløpet.

Mens et fjernvarmeanlegg gjerne tar fem år å få på plass, kan de nye mobile nærvarmeanleggene til Aker Industri Grenland (AGI) bygges og leveres på 15-20 uker.

– Dette er et godt eksempel på framtidsrettet teknologiutvikling som er helt nødvendig dersom vi skal lykkes i å gå over til mer fornybar energi, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Riis-Johansen hadde skogministerhatten på seg da han besøkte hjembyen Skien for å se leverandørindustrien og skogbruksnæringens biobrenselssamarbeid i praksis.

Til bio på én fyringssesong

I en hall på Voldsfjorden industriområde bygges det som er et av AGIs nye satsinger: prefabrikkerte biovarmesentraler. Hele sentralen bygges inn i en container som deretter fraktes nøkkelferdig ut til skolen eller borettslaget og kobles på eksisterende anlegg.

Systemet har tatt AGI fem år å utvikle. Selve kjelene, på mellom 45 og 2.500 kW og som fyres med enten flis eller pellets, leveres av østerrikske Köb. Resten bygges i Grenland. I tillegg til det tekniske er det lagt stor vekt på design, ettersom disse varmeboksene ofte blir plassert der folk ferdes.

– Styrken med vårt produkt, er at det tillater kundene å skifte til biovarme svært raskt. Faktisk innenfor samme fyringssesong, sier daglig leder Finn Yngve Karlsen i AGI.

Midlertidig stadionvarme

Det tar lang tid å få på plass et fjernvarmeanlegg. Det er mange beslutningstakere som skal si sitt og mye infrastruktur som må bygges. Nærvarmecontainerne kan i mange tilfeller fungere som en mellomløsning, slik de to ovnene på Odd stadion gjør.

– De er i drift i ytterstrengen av et fjernvarmeanlegg som kommer om fem til sju år. Nå forsynes stadionet med biovarme i stedet for mer forurensende varmekilder i påvente av fjernvarmenettet, forteller Karlsen.

Når det skjer, kan de mobile biovarmeboksene enkelt flyttes og gjøre nytte for seg et annet sted.

Kjøper ti varmebokser

Larvik kommune er den hittil største kunden av de nye biovarmesentralene. Kommunen har kjøpt fem, hvorav to er idriftsatt, og skal bestille ytterligere fem.

– De viktigste momentene for oss da vi gikk for en slik løsning, er at dette er flyttbare enheter som lar seg koble til eksisterende varmeanlegg uten for mye ombygging. Dessuten er omsettbare dersom behovene våre endres, sier Dag H. Kilvær som har ansvar for biovarmeutbyggingen i Larvik.

Liten del av virksomheten

Kommunen må betale rundt tre millioner kroner per container. Med det havner energiprisen under 50 øre per kilowattime. Da blir den uprioriterte elkjelkraften, som nå erstattes, utkonkurrert både i penge- og miljøregnskapet.

Foreløpig er kun 15 av de 360 ansatte i AGI sysselsatt med biobrenselsprosjektet. Men det kan bli flere:

– Dette er anlegg som kan settes på trailere eller skipes ut og leveres til hele landet. Målet er å levere 40 slike anlegg i løpet av 2008, sier markedssjef Nils-Ragnar Myhra.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.