PRODUKSJON

Variabel produksjon

Industriproduksjonen steg i sommer , samlet sett, men  i varierende grad i de ulike månedene.
Industriproduksjonen steg i sommer , samlet sett, men i varierende grad i de ulike månedene.
Leif Haaland
21. okt. 2002 - 10:09

Samlet sett gikk industriproduksjonen frem med 1,3 prosent de siste tre månedene.

I juli kom treproduksjon ut med en nedgang på 11,6 prosent.

Til gjengjeld økte produksjonen med hele 14,1 prosent i august.

Ser vi bort fra treforedling var utviklingen i resten av industrien en nedgang på omtrent 1,5 prosent i juli og august, i følge Statistisk Sentralbyrå.