NYHETER_BYGG

Vanskelig tilgjengelig

Dette skriver NBR-nytt.

Norges Byggstandardiseringsråd og Norges Standardiseringsforbund har kontaktet Norsk språkråd for å påvirke myndighetene til å gi mer støtte til slike oversettelser.

Mange brukere for eksempel innen bygg og maskin og andre mer praktisk rettede fagområder får i dag problemer med å sette seg inn i viktige standarder som bare foreligger på et fremmed språk.

På sikt kan denne økende andel engelskspråklige standarder føre til at vi mister norsk fagterminologi. Dette kan føre til et domenetap for det norske språket, mener oversetterne på NBR.

Les mer om: