NYHETER_BYGG

Vanskelig og undervurdert

De tekniske anleggene er meget kompliserte på det nye Rikshospitalet, og åpenbart undervurdert. Det mest moderne medisinsk-tekniske utstyret som kan skaffes, er kjøpt inn for 700 millioner kroner. Sammen med utstyr fra det gamle bygget, har Rikshospitalet fått utstyr for over én milliard kroner.

– Helhetsløsningen for sykehuset er meget bra. Det sier Sven Petter Raknes i forbindelse med at Rikshospitalet ble offisielt åpnet fredag den 22. september.

Utfordringene

Problemene med de kompliserte og undervurderte tekniske anleggene på det nye sykehuset har særlig ligget på deler av ventilasjonsanlegget. Dette er delt inn i flere systemer. Det finnes ordinær kontorventilasjon, sykehusventilasjon og sterilventilasjon. Operasjonsstuene har såkalt LAF-tak; et spesielt ventilasjonssystem som sikrer at rommene forurenses minimalt.

Sikkerhet mot smittespredning via ventilasjonssystemet har naturlig nok fått høy prioritet. Avtrekk og lufttilførsel er fysisk skilt. Ventilasjonen til isolatene går via et separat anlegg som har bakteriedrepende filter. – Isolat som skal ha overtrykk eller undertrykk, er foreløpig ikke i funksjon. Det samme er tilfellet med spesielle laboratorier og andre spesialfunksjoner tilknyttet spesiell pasientbehandling. Dette fungerer ikke tilfredsstillende, sier Raknes.

Mindre enn fryktet

Fra 7. januar til midten av juni i år ble det flyttet inn10.000 kubikkmeter utstyr. Hovedflyttingen foregikk 27. og 28. mai, og så opphørte det gamle Rikshospitalet å fungere.

Det var ventet en nedgang i pasientbehandlingen på 15 prosent i overgangen til nytt sykehus, men til 1. september var nedgangen under ti prosent.

Utdanningsoppleggene er kommet i gang. Også forskningen har startet, men her er tapet større enn planlagt.

Les mer om: