Vanskelig fremtid for industrien

–Har Arbeiderpartiet og sentrumspartiene lagt seg på Fremskrittspartiets linje hvor industriens betydning bevisst skal reduseres? spør adminsitrerende direktør Karl Nysterud ved TBL.

TBL er fornøyd med at konjunkturavgiften og elavgiften ikke blir noe av. Men konturene av et nytt skattesystem, som skal gjelde fra 2002, gir grunn til bekymring.

–Andre land sloss om å regge til rette for nyetableringer og trekke til seg nyskaping. Norge forverrer rammebetingelsen på dette området, hevder Nysterud.

Han mener at norsk målsetting om å komme opp på OECDs gjennomsnittsnivå innen forskning og utvikling ikke har vist seg forpliktende i budsjettsammenheng.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå