Vannutvalg nedsatt

  • Samfunn

Ordningen med at staten overtar vannkraftanleggene uten vederlag etter konsesjonsperioden, har stått sentralt i den nasjonale disponeringen av landets vannkraftressurser.

Utvalget skal utrede virkningene av å tildele andeler av hjemfalte anlegg eller verdien av dem til vertskommunene.

Leder for utvalget er advokat Tore Vestbakke, Kristiansand.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå