Vannpris til Thaulow

  • Arbeidsliv

Det var ingen uenighet om årets vannprisvinner. Tidligere direktør for Norsk institutt for vannforskning (Niva), Haakon Thaulow, er tildelt Vannprisen 2001. Begrunnelsen er den innsatsen han har gjort i en årrekke innen vassdragspleie og vannhygiene i Norge og andre land. Han var rådgiver for palestinerne på Vestbredden og i Gaza og deltok i utarbeidelsen av en hovedrammeplan for vannkraften i Vietnam.

I Norge fremhevet juryen innsatsen som leder av det omfattende arbeidet med Samlet plan for vassdragene i 1981-84. Han var en av de første som ble ansatt i vann- og avløpskontoret til Norges vassdrags- og energidirektorat, forløperen til Statens forurensningstilsyn. Haakon Thaulow var også formann i Norsk Vannforening i ni år.

Vannprisen er stiftet av Vann, avløp og renovasjonsutvalget i Rådgivende ingeniørers forening. Etter statuttene skal den være en anerkjennelse for spesiell innsats i forbindelse med bevaring og forbedring av vårt vannmiljø.