Vanndata på WAP

  • ikt

Direkte via mobiltelefon blir data fra ca. 75 målestasjoner tilgjengelige. For hver stasjon vises en graf som gir utviklingen siste døgn eller siste 5, 30 og 90 døgn. I tillegg kan tallverdiene for siste døgn vises. Data for alle stasjoner blir oppdatert to eller flere ganger pr. dag – normalt mellom kl. 0500 og 1300.

Regulanter og andre som daglig sender data til NVE, kan gis mulighet til å se sine egne data via en lukket passordbeskyttet tjeneste. Dette kan gi driftspersonell enkel tilgang til egne data i felten. Registrerte brukere kan også få tilpassede sider hvor kun et utvalg av spesielt interessante stasjoner er tilgjengelig.

Også dagens flomvarsel vil være tilgjengelig via telefonen.