Vann og avløp for hytter

Gol er åsted for kurs i planlegging av vann og avløp for fritidsboliger.
Gol er åsted for kurs i planlegging av vann og avløp for fritidsboliger.

I de senere år har fritids- og spredt bebyggelse endret karakter. Både bygningsstandard og tekniske anlegg er ofte de samme der som i bebygde strøk.

Kommunen har fått større ansvar. Dermed øker behovet for kunnskap om småskala minirenseanlegg og naturbaserte infiltrasjonsløsninger.

Kurset har som mål å formidle landets beste kunnskap om tekniske løsninger og forvaltningsmessige rutiner for å sikre forsvarlige, langsiktige løsninger.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå