ARKIVNYHETER

Vangstunnelen er ute på anbud

Vangstunnelen er markert med stiplet linje. De som vil gi anbud på den, må regne ferdig innen 20. september.
Ill.: Statens vegvesen
Vangstunnelen er markert med stiplet linje. De som vil gi anbud på den, må regne ferdig innen 20. september. Ill.: Statens vegvesen
12. juli 2011 - 19:35

Oppdraget omfatter 2 330 meter fjelltunnel med profil T 10,5, 2 110 meter ny E 16 i dagen, 1 540 lokalveg, 1 830 meter gang/sykkelveg og fortau. I lokalvegene inngår to bruer - en 123 meter lang gangbru og en 155 meter lang vegbru.

I vestre ende av Vangstunnelen er det en 110 meter lang betongkulvert som fører E 16 under Bergensbanen. Denne blir støpt av NCC i en egen entreprise, som også omfatter 40 meter av fjelltunnelen.Drift fra vest

NCC avslutter sitt arbeid i oktober. Da kan sprengstein fra fjelltunnelen kjøres ut gjennom kulverten. Vegvesenet legger opp til at det meste av tunnelen skal drives fra den siden. Tunnelmassen trengs til utfylling i Vangsvatnet vest for tunnelen.

Vangstunnelen er prosjektert av Vegvesenet i egenregi. De som vil gi anbud, kan velge mellom to alternativer når det gjelder vann- og frostsikring. Det ene har betongelementer 200 meter inn fra hvert påhugg, og for øvrig PE-skum dekket med sprøytebetong. Det andre har betongelementer i hele tunnelens lengde.Trafikken kom tilbake

E 16 er hovedvegen mellom landets to største byer. Opp gjennom årene har den har hatt flere navn, men uansett hva den har hett, har den vært en belastning for folk som bor i Vossevangen, kommunesentret i Voss.

På 80-tallet ble den lagt utenom sentrum, men det varte ikke lenge. I 1991 ble vegen lagt om på nytt slik at den ble gående langs Bergensbanen i stedet for langs Hardangerfjorden. Omleggingen førte til at vegen ble den flyttet tilbake til gatene i Vossevangen, og der har den gått siden. Nå blir den endelig borte - forhåpentligvis for godt. Vegvesenet planlegger å åpne Vangstunnelen før årsskiftet 2013/2014.

Når tunnelen er åpnet, er Vossapakko fullført. Denne pakken består av tre delprosjekter på E 16 og riksveg 13. Den er kostnadsberegnet til 1,13 milliarder 2009-kroner. 600 millioner skal tas inn som bompenger, resten bevilges over statsbudsjettet.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.