IKT

Valgte CityLink

Leveransen dekker den britiske mobiloperatørens komplette behov for SDH-radio, og omfatter også CityLink-utstyr. Dette er den største enkeltstående radiolinjekontrakten Nera har fått i Storbritannia.

Kontrakten er inngått gjennom Neras datterselskap i Storbritannia, Nera Ltd. Nera Ltd har jobbet tett med One 2 One det siste året for å følge opp et tidligere anbud for levering av CityLink.

– Neras SDH-produkter gir svært god funksjonalitet. Denne faktor, sammen med deres lokale tilstedeværelse når det gjelder prosjektgjennomføring og kundeservice, var viktige faktorer i vår fremtidige bruk av Nera i implementeringen av CityLink i One 2 Ones nett, sier Mark Fisher , innkjøpsdirektør i One 2 One.

Les mer om: