Vaktbikkjer samarbeider

  • ikt

Avtalen innebærer at det skal holdes halvårlige møter hvor ledelsen treffes for gjensidig utveksling av informasjon om prioriteringer og saker. Både PT og Forbrukerrådet utpeker faste kontaktpersoner for å holde løpende kontakt.

PT skal også innenfor sitt fag- og tilsynsområde bidra med fortløpende råd for å gjøre Forbrukerrådets klageveileder best mulig. PT har tidligere inngått en liknende samarbeidsavtale med Konkurransetilsynet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå