FORUM

Vaggen Malvik på villstrå

ENERGI SVs Ingvild Vaggen Malvik beskylder Teknisk Ukeblad for å være på villstrå vedr. utbyggingen av Ormen Lange (TU 3406). Hennes virkelighetsbeskrivelse om at kun SV var opptatt av kraftforsyningen, vitner om propaganda fra en svunnen tid. En rask titt i Stortingets referater viser at FrP advarte kraftig mot den kraftsituasjonen som ville oppstå ved byggingen av Ormen Lange. Det vet Vaggen Malvik meget godt.

Derimot var FrP og SVs løsning på problemet ulik. FrP tok til orde for en fremskynding av ny kraftproduksjon i regionen for å sikre nok kraft til de nye industriprosjektene (inkl. Hustadmarmor og Hydro Aluminium i Sunndal). SV tok derimot til orde for å utsette Ormen Lange i frykt for at det ville medføre bygging av gasskraftverk.

Uansett politisk ståsted i saken, så er Stortingets behandling av Ormen Lange en illustrasjon på landets energipolitiske fallitt. Til tross for åpenbart misforhold mellom kraftforbruk og tilgang i Midt-Norge, så reagerte verken Ap, Sp, V, KrF eller Høyre. Trolig var det uenighet om bygging av gasskraftverk som gjorde at disse partiene fant det lettest å ignorere hele situasjonen. Jeg tror både Bondevik II- og Stoltenberg II-regjeringene nå ser følgene av sin egen politikk. Og kanskje lærer de at problemet ikke forsvinner selv om man lar være å snakke om det.

Ketil Solvik-Olsen

stortingsrepresentant FrP

Les mer om: