ARBEIDSLIV

Vær varsom med E-læring

E-læring kan være ensomt. Kurs som kombinerer samlinger og e-læring anbefales.
E-læring kan være ensomt. Kurs som kombinerer samlinger og e-læring anbefales.
Ole K. Helgesen
18. okt. 2005 - 11:47

Olav Melbo, fagsjef for etter- og videreutdanning ved PIL-skolen, er skeptisk til bruk av IKT som læringsverktøy uten noen form for supplementer av mer tradisjonelle læringsmetoder.

Han mener nettbasert undervisning har en berettigelse, men teknologiens muligheter må bare benyttes til det den er god til.Sosialt aspektet

– Man må aldri overlate folk til seg selv, sier Melbo.

Både forskning og egen erfaring viser at større kurs som kun er basert på e-læring gir dårlige resultater, særlig for voksne. Internett-basert undervisning kan være tungt, samtidig som det er svært ensomt å sitte foran datamaskinen.

- Det sosiale aspektet ved opplæring må ikke undervurderes. Det skjer noe i relasjonen mellom mennesker som øker læringsevnen, påpeker Melbo.Kombinasjon

PIL tilbyr noen korte kurs som er helt nettbasert. I all hovedsak benytter PIL en kombinasjon av fjernundervisning og samlinger. Teori må kunne knyttes til praksis i bedriften med lokale samlinger.

- Dette gir muligheter for trening og utveksling av erfaringer. Samtidig må ikke den IKT-baserte delen av studiet være statisk. Derfor er alle våre programmer interaktive med oppgaver som må løses av kursdeltakeren, sier Melbo.

Han understreker at det er svært viktig at opplæringen har en forankring i bedriften. Det må være en plan med opplæringen.Må ha strategisk forankring

– Hvis bedriften ikke er engasjert i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av kompetansetiltakene, kan det fort være bortkastede penger. Bedriften må i forkant kunne si hva som er hensikten og målet med læringen. Alt står og faller på dette, sier Melbo.

Les mer om: