NYHETER_BYGG

VA-nettet må rehabiliteres

Medlemmene i kommunalkomiteen er skjønt enige om at noe må gjøres for å bedre infrastrukturen innen drikkevannsforsyning og avløp i norske kommuner.

Kommunale ledningsnett for 400 milliarder kroner fortvitrer fortere enn de oppgraderes og vedlikeholdes.

Nå vil myndighetene vurdere hvordan kommunene kan bli i stand til å gjennomføre et nødvendig tilsyn. Målet er å fornye eller rehabilitere 500 kilometer offentlige avløpsledninger og 400 km vannledninger årlig.

Kommunene har 48.000 km drikkevannsledninger og 40.000 km avløpsnett. Dessuten finnes nesten samme lengde med private nett.

Lekkasjer i de kommunale nettene koster samfunnet rundt en milliard kroner årlig. I tillegg får vi sykdommer, og vannkvaliteten forringes. Folkehelseinstituttet har anslått at smittestoffer i drikkevannet er skyld i et sted mellom 100.000 og 300.000 sykedager årlig.

Viktig kommuneproposisjon

Når kommuneproposisjonen legges frem i mai neste år, vil tiltak innen VA-nettet tydeligvis få stor oppmerksomhet. Vannverkene leverer omtrent 768 millioner kubikkmeter drikkevann årlig.

For at det fortsatt skal være internasjonal tillit til norske næringsmiddelprodukter, må vi kunne dokumentere at vannkvaliteten tilfredsstiller EUs og ESAs krav.

Vanligvis har norske vannverk overflod av drikkevann - men ikke alltid. I tørre perioder kan det være vannmangel enkelte steder. Da er det ille å vite at rundt 220 liter vann daglig lekker ut fra ledningsnettet for hver enkelt nordmann. Dette er tall fra Folkehelseinstituttet og fra professor Oddvar Lindholm ved Norges landbrukshøgskole (NLH).

Lindholm peker på at det er vann vi har spandert kostbar behandling og transport på som lekker ut. I tillegg lekker store deler av dette inn i avløpsnettet og belaster deretter pumper, ledninger og renseanlegg. Fire stortingsrepresentanter tok tak i dette problemet og fikk det omsider opp i kommunalkomiteen.

Pådriver

I stortingsdokumentet slås det fast at det i en begrenset periode er behov for økonomisk støtte til kommunene for å påskynde arbeidet med fornyelse og rehabilitering av VA-anlegg.

Erfaringsmessig gir 30 prosent støtte ringvirkninger i markedet slik at de resterende 70 prosent kommer på plass. I så fall er det behov for 600 millioner kroner i rundt ti år. Det kan bety rehabilitering av 5000 km avløpsledninger og 4000 km vannledninger. Samtidig setter dette i gang et omfattende kommunalt arbeid.

Dersom dagens fornyelsestakt fortsetter, vil ikke ledningsnettet bli skiftet ut før det er 200-300 år gammelt! Gjenanskaffelsesverdien av de kommunale VA-anleggene er på minst 400 milliarder kroner.

Verst i Norden

Professor Lindholm mener norske vannlekkasjer er på 45 prosent. De danske drikkevannslekkasjene er på skarve 7 prosent. I Sverige er de 14-18 prosent, mens Finland og England ligger på rundt 16 prosent.

Det er dessuten svak rekruttering til VA-bransjen på alle nivåer. Norvar frykter at antall ingeniører og driftspersonell blir halvert innen 2020. En av grunnene til at det norske VA-nettet er i dårligere forfatning enn nett i andre europeiske land, kan være for liten bredde i kompetansen i mange kommuner, ifølge Lindholm.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.