KLIMA

Uventet opphav til kullos over Australia

VANLIG: Skogbranner sprer seg raskt i tørketiden i Australia. Men noe av kullosen som fyller luften, kommer faktisk fra et annet kontinent.
VANLIG: Skogbranner sprer seg raskt i tørketiden i Australia. Men noe av kullosen som fyller luften, kommer faktisk fra et annet kontinent.

Forskere har lenge trodd at skogbrannene nord i Australia har vært åsaken til store konsentrasjoner av karbonmonoksid (CO), eller kullos, som registeres i sentrale deler av landet i tørkesesongen. Karbonmonoksidet forekommer selv om sentral-Australia sjelden opplever branner.

Ved hjelp av instrumentet SCIAMACHY, har forskerne nå funnet ut at årsaken er en helt annen enn det de hadde trodd.

Fraktet 13.000 km

Det viser seg at det meste av kullosen kommer fra skogbranner i Sør-Amerika - mer enn 13.000 kilometer unna.

Nederlandske forskere, med Annemieke Gloudemans ved Nederlands Institutt for Romforskning ( SRON) i spissen, presenterte sine funn under en Envisat-konferanse nylig.

- Når vi så nærmere på hvordan karbonmonoksid transporteres, ble vi nødt til å konkludere med at det vi trodde kom fra Nord-Australia faktisk hadde sitt opphav i Sør-Amerika. Faktisk stammer til og med en tredjedel av karbonmonoksid-forhøyelsene over brannene i Nord-Australia fra Sør-Amerika, sier Gloudemans, ifølge ESA.

Viktig for klimaet

Å forstå hvordan karbonmonoksid distribueres globalt er viktig, siden det påvirker både klima og luftkvalitet.

SCIAMACHY er det første satellittinstrumentet som kan måle forekomster av karbonmonoksid med nesten lik følsomhet helt fra øverst i atmosfæren og ned til jordens overflate, hvor kildene til gassen befinner seg.

- Det har lenge vært kjent at karbonmonoksid kan transporteres over store avstander, men man skulle tro at konsentrasjonene ville bli mye mindre jo lenger gassen forflytter seg. Derfor var det veldig overraskende å se at opp til 30 prosent av forhøyelsene i CO-nivåene over Australia kom fra Sør-Amerika, sier Gloudemans.

Oppsiktsvekkende sammenheng

SRON-forskeren og hennes kolleger studerte CO-nivåene i 2003 og 2004, og fant nok et element som styrket deres konklusjon:

De fant ut at skogbrannene i Sør-Amerika produserte mye mer CO i 2004 enn i 2003, og at disse nivåene samsvarte med nivåene som ble registrert over Australia i samme periode.

- Det bekrefter at karbonmonoksid-nivåene over Australia i stor grad påvirkes av brannene i Sør-Amerika, sier Gloudemans.

I Australia forekommer skogbranner stort sett mellom oktober og mars, avhengig av nedbørsmengde. I Sør-Amerika er Brasil, Argentina, Bolivia og Venezuela mest utsatt. Her er tørketiden mellom juli og desember.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.