MARITIM

Utviklere har seks måneder på å bevise at oppdrettsriggen ikke er et luftslott

– Vi er godt i rute, sier Dag Øyvind Meling i Roxel Aqua.

Octopus-konseptet har fått en ny sjanse av myndighetene.
Octopus-konseptet har fått en ny sjanse av myndighetene. Illustrasjon: Roxel Aqua
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

I utgangspunktet fikk Roxel Aqua avslag på søknaden om å drive lakseoppdrett i merder koblet til en jack up-rigg, men etter en klage til Nærings- og fiskeridepartementet har selskapet fått en ny sjanse. Nå har de seks måneder på å dokumentere at Octopus-konseptet er gjennomførbart.

– Vi har allerede hatt tid til å videreutvikle konseptet siden avslaget, så vi regner med å kunne svare innen to til tre måneder. Vi er godt i rute, sier Dag Øyvind Meling, daglig leder i Roxel Aqua. 

Konseptet er å bruke en brukt jack up-rigg fra petroleumsnæringen som en kunstig øy. Riggen skal fylles med fiskefôr og være arbeidsplass for 10-16 personer i oljeturnus. 

Merdene skal kobles til riggen med et spindelvev av slanger under vann, og planen er at de skal fjernstyres og automatiseres i størst mulig grad. Slangene pumper fôr ut til fisken og død fisk fra merdene og inn til riggen. 

Hensikten er å ta i bruk mer eksponerte havområder til oppdrett.

Dag Øyvind Meling er daglig leder i Roxel Aqua Foto: privat

Senkbare merder

Anlegget skal ligge utaskjærs, og for å beskytte fisken mot de verste bølgene skal merdene kunne senkes automatisk ned under vann. Merdene skal kunne heves igjen når laksen må opp for å gape etter luft for å fylle svømmeblæra. 

Merdene består av en toppring, en bunnring og en mellomring. Toppringen og mellomringen er fylt med luft og trekker merden mot overflaten, mens bunnringen er forankret og har en vinsj som trekker merden nedover. Når fisken skal samles for å pumpes over i en brønnbåt, såkalt trenging, skal merden heves til overflaten slik at volumet blir minst mulig (se bildeserie nederst i saken).

I tradisjonell oppdrett pumpes fôret gjennom slanger som flyter mellom fôrflåte og merder. Octopus-løsningen er å videreutvikle undervannsslanger som brukes i petroleumsnæringen, og tilpasse dem til havbruk. 

Tre krav

Fiskeridirektoratet avslo søknaden om 14 utviklingstillatelser (10.920 tonn fisk) til konseptet i 2018. De mente det ikke var godt nok dokumentert at konseptet var gjennomførbart. Roxel Aqua klagde, men fikk et nytt avslag i 2019.

I 2020 klagde de videre til departementet, og i mars i år opphevet departementet avslaget fra direktoratet. Opphevingen betyr ikke at de får tillatelsene, men at søknaden kan behandles på nytt hvis Roxel oppfyller disse kravene innen seks måneder:

  • Merdene må i første omgang dimensjoneres og tilpasses lokaliteter i Sirafjorden med 8 til 12 meters signifikant bølgehøyde.
  • Selskapet må dokumentere at det er forsvarlig å holde fisk i anlegget gjennom hele året. 
  • Det må dokumenteres at fisken kan tas ut og slaktes på en forsvarlig måte gjennom hele året, både med tanke på fiskevelferd og HMS for røkterne.

«Oppsummert er departementet enig med direktoratet i at driften kunne vært dokumentert bedre. Departementet har imidlertid besluttet å endre dokumentasjonskravet hva gjelder drift på eksponerte anlegg. Endringen innebærer at det ikke kreves like omfattende dokumentasjon som tidligere saker på nåværende stadium i tildelingsprosessen», heter det i brevet fra departementet.

Testing av en modell av merden.

To til tre år med tester

Meling sier at de er i ferd med å bygge en tredje pilotversjon av merden som skal testes i mai. Dette blir en liten versjon på omtrent 2,5 meters diameter. Deretter er planen å bygge en ny pilotversjon på 20 meters diameter som skal testes i sjøen. 

De industrielle merdene skal ha en diameter på nærmere 60 meter. 

– De blir såpass store at de vil kunne romme halvannen Stavanger domkirke hver, sier Meling. 

Flyttingen utaskjærs og tilkoblingen til riggen vil først skje etter at to utsett fisk er produsert innaskjærs. I testperioden skal merdene kobles til land, og denne perioden vil vare i to til tre år, ifølge utviklerne. 

Vind, sol og hydrogen 

Meling var en av gründerne av Roxel tilbake i 2011. Selskapet startet som en leverandør av automasjonsløsninger og generatorer til petroleumsnæringen. Roxel Aqua ble opprettet i 2017 av de samme eierne, men som et uavhengig selskap utenfor Roxel-konsernet. I Octopus-prosjektet har de med seg fôrprodusenten Skretting som partner.

På oppdrettsriggen planlegger de å installere solceller og vindturbiner som skal forsyne driften av merdene. Jack up-riggen, som er rigg med ben som kan justeres opp og ned, skal ha egen strømforsyning. Meling sier at de vurderer hydrogen eller andre alternative energikilder til driften av riggen. 

25 venter på svar

Ordningen med utviklingstillatelser innen havbruk startet i 2015 og innebærer at nyskapende havbruksprosjekter kan få gratis konsesjon mot at de utvikler ny teknologi. Totalt 104 prosjekter søkte om tillatelse innen fristen i 2017, de aller fleste fikk avslag.

Mange klagde på avslagene, og departementet holder fortsatt på å behandle 25 klagesaker, opplyser departementet i en epost. 

I perioden 2015 til 2020 har utviklingstillatelsene stått for hele 38 prosent av all vekst innen havbruksnæringen i Norge, ifølge Menons evaluering av ordningen som kom i mars i år.

I evalueringen foreslår de også å videreføre en justert ordning som kun retter seg mot eksponert oppdrett og som åpner for mer vekst for dem som forurenser mindre. De foreslår også en støtteordning for leverandørindustrien.

Roxel Aqua har søkt om patent på denne trengemetoden:

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.