Utvikler bølgekraftverk for fôrflåter i Australia

Skal teste systemet i to år framover.

Utvikler bølgekraftverk for fôrflåter i Australia
Slik kan energisystemet på fôrflåten bli seende ut. Illustrasjon: Carnegie Clean Energy

Sammen med flere partnere har det australske bølgeenergiselskapet Carnegie samlet drøyt 21 millioner kroner for å utvikle en bølgekraftløsning for fortøyde fartøy, og til å begynne med vil de se på fôrflåter til havbruksnæringen.