ARBEIDSLIV

Utvikler bildeler

Nuts-prosjektet ved Maskinfakultetet på NTNU er en del av det større forskningsprogrammet på lettmetall som blant andre Norsk Hydro, Norges forskningsråd og Sintef står bak. Programmet er inndelt i fem temaområder, og ett av disse er design og produksjon. I Nuts-laboratoriet skal studentene forske og utvikle bildeler av lettmetall.

Professor Hans Petter Hildre mottok i fjor høst Sintefs pedagogiske pris for sin innsats med faget produktutvikling og produksjon, som gjennom det konkrete prosjektet Sykkelkonstruksjon knytter sammen teori og praksis på en god måte.

Ved å bruke diverse sykkeldeler setter studentene etter eget hode sammen en sykkel, som blir testet på ulike vis. Erfaringene med sykkelprosjektet har vært så positive at Hildre nå viderefører opplegget i høyere årskurs, men da med bil som stikkord.

Lettmetall

Både Hydro Aluminium og Raufoss leverer som kjent lettmetalldeler til bilindustrien, og Hildre tar sikte på å bygge opp et kompetansesenter i samarbeid med denne industrien. Kontaktene til andre universitet med nært samarbeid med bilindustri, skal bygges ut.

– Norsk lettmetallindustri eksporterer i dag hovedsakelig råvarer og noe halvfabrikata. Vi ønsker med dette prosjektet å bidra til en høyere foredlingsgrad, sier Hildre. Nuts skal konsentrere forskningen om strukturelt rammeverk og hjuloppheng.

Sykkelprosjektet har vist betydningen av praktiske utfordringer og teamarbeid. En av de utfordringer for Nuts er å utvikle en lett bilkonstruksjon drevet av solenergi.

– Les mer om Nuts i Teknisk Ukeblad nr. 20, som kommer den 25. mai.

Les mer om: