Utvider Ekofisk for 65 milliarder

Utvider Ekofisk for 65 milliarder
ConocoPhillips utvider Ekofisk- og Eldfisk-feltene for 65 milliarder kroner. Bilde: Kjetil Alsvik

De totale investeringene i prosjektet er forventet å komme på 65 milliarder kroner. Utbyggingene vil øke utvinningsgraden fra 49,5 til 52 prosent på Ekofisk-feltet og fra 22 til 28,5 prosent på Eldfisk II.

– Ekofisk-feltet er det første feltet som kom i produksjon i Norge, og i år har dette feltet produsert i 40 år. Utbyggingsplanene legger grunnlaget for nye 40 år med produksjon og stor verdiskapning fra dette viktige området, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Ny brønnhodeplattform

De to feltene ligger i den sørlige delen av Nordsjøen i utvinningstillatelse 018. Ekofisk-prosjektet innebærer bygging av ny brønnhodeplattform, en ny havbunnsbasert vanninjeksjonsinnretning og boring av 44 nye brønner.

Eldfisk-prosjektet vil bestå av oppgradering av eksisterende innretninger, bygging av nytt boligkvarter, nytt prosessanlegg og boring av 42nye brønner.

Mulig kraft fra land

Kraftbehovet for de to prosjektene skal dekkes gjennom eksisterende turbiner og infrastrukturer, og det er planlagt å legge en kraftkabel mellom feltene for å få mer energieffektiv drift.

I tillegg er de to feltene tilrettelagt for å kunne ta i mot kraft fra land dersom dette blir en aktuell løsning i fremtiden, skriver OED i en pressemelding.

ConocoPhillips er operatør for utbyggingene. De øvrige rettighetshaverne i utvinningstillatelsen er Total, Eni, Statoil og Petoro.

Les mer om: