NYHETER_BYGG

Utstyrer 200 møterom

Leveransen har en verdi på inntil 50 millioner kroner. AV-utstyret består i hovedsak av elektroniske kommunikasjons- og presentasjonshjelpemidler innen lyd- og bilde, videoprosjektører, video/DVD-spillere, dokumentkameraer og elektroniske skrivetavler. I tillegg skal det installeres styresystemer ut i fra møterommets behov.

Tro på leveransen

– ABB er valgt på grunn av deres gjennomføringskraft og erfaring med store byggeprosjekter, uttaler prosjektdirektør Geir Olav Nistad i Telenor eReady Arena Fornebu (eRAF). Telenor eRAF skal utvikle og implementere tale- og IT-løsningene i det nye hovedkvarteret på Fornebu.

En testinstallasjon skal være klar i mai. Når denne er testet og godkjent, vil ABB starte med selve leveransen, trolig i slutten av august i år. Det siste anlegget skal være ferdig installert i løpet av august neste år, ifølge en pressemelding fra Telenor.

– Dette er en stor og viktig avtale for ABB. Vi har gjennom de siste årene levert flere store prosjekter og har opparbeidet en solid erfaring, kommenterte administrerende direktør Kjell Stamnes i ABB Installasjon etter avtalesigneringen.

Rammeavtale

Kontrakten omfatter i tillegg også en rammeavtale for andre deler av Telenor på levering av AV-utstyr. For installasjonen på Fornebu har ABB inngått en samarbeidsavtale med Nortelco System-Teknikk.

Telenors nye hovedkvarter på Fornebu vil samle virksomheten i Oslo-området. Bygget er på 137.000 kvadratmeter, og vil huse 6000 ansatte når det står ferdig i 2002.

Les mer om: