ENERGI

Utslippene skal ned

I dag står skipsfarten for 14 prosent av de globale utslippene av NO X og 5 prosent av SO X, i tillegg til at den slipper ut store mengder CO 2. Skip som drives av brenselceller vil bidra vesentlig til et bedre miljø.

Mens praktisk anvendelse av brenselcelleprosjektet ligger et stykke frem i tid, arbeides det også med mer miljøvennlige skip på kort sikt. Vegdirektoratet har allerede en bilferge, Glutra, som drives av naturgass. Den reduserer NO X-utslippene med 90 prosent og CO 2-utslippene med 20 prosent.

Vegdirektoratet stiller sine ressurser til rådighet for arbeidet med brenselceller. I første omgang kan det bli aktuelt å prøve ut teknologien i hjelpemaskineri, og i fremtiden til å drive den elektriske hovedmotoren.

LNG som brensel

- Eidesvik rederi har vist stor vilje til å satse på miljøvennlige skip, sier forsker Kjell Olav Skjølsvik ved Marintek.

Eidesviks nye seismiske forskningsskip, Veritas Vantage, drives med LNG, noe som vil redusere utslippene av NO X med 195 tonn i året. Statoil har bidratt til byggingen. På sikt vil mye av merkostnadene spares inn i reduserte avgifter. Slike motorer er foreløpig dyrere enn vanlige dieselmotorer. Ved masseproduksjon vil ikke prisforskjellen bli stor.

EU for miljøvennlig skipsteknologi

Miljøvernminister Børge Brende benyttet anledningen under Nordsjøkonferansen i Bergen til å lansere det store EU-prosjektet FCSHIP Fuel Cell Ship, som skal se nærmere på bruken av brenselceller om bord i skip.

Norges rederiforbund har tatt initiativ til og skal lede prosjektet. Rederiforbundet leder allerede et stort tematisk nettverk i EU for å se på miljøvennlig skipsteknologi. Brenselceller kan bli et viktig hjelpemiddel for å realisere disse målene.

I tillegg til Rederiforbundet er Aker Maritime, Sintef Marintek og Veritas involvert i prosjektet fra norsk side.

I alt 21 europeiske institusjoner, derav de fire største klasseselskapene, er med i FCSHIP. I løpet av to år skal prosjektet gi anbefalinger om forskningsprosjekter og pilotinstallasjoner.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.