ENERGI

Utslipp tillatt i Mo

SFT endret i fjor utslippstillatelsen for NNEG. Den ble påklaget både av privatpersoner og Folkeaksjonen Stopp Spesialavfallsanlegget. Nå er klagene er vurdert og SFT tilrår at de ikke tas til følge.

SFTs vurdering er at anlegget til NNEG ikke vil forverre luftforurensningen i Mo i Rana i framtiden. Saken oversendes nå til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse, melder SFT.

Les mer om: