Utsetter Th!nk

Think Nordic er på jakt etter bedre løsninger og regner med å ha en avgjørelse klar i løpet av noen uker.

De øvrige forberedelser for produksjonsstart fortsetter som før. Administrerende direktør Ingemar Björholt forklarer bakgrunnen:

- Vi har hatt ambisjoner om å få frem et betydelig billigere batteri enn det som sitter i den nåværende bilen, så vi har gjort omfattende tester av en videreutviklet blybatteriversjon. Det dreier seg om en variant som tidligere er blitt benyttet i flere el-biler. Nye testresultater viser at slike batterier ikke er gode nok. Derfor vil vi heller utsette produksjonen enn å levere et produkt som ikke holder mål, sier Björholt.

Hva slags batterier som planlegges for den nye versjonen av bilen, vil han ikke gå inn på før senere.