ARKIVNYHETER

Utsetter svarfristen nok en gang

Jarle Skoglund
1. feb. 2012 - 10:13

Fristen var opprinnelig satt til 9. desember 2011, siden utvidet til 1. februar 2012. Konkurransetilsynet har etter anmodninger fra partene utsatt fristen til 1. mars 2012. Dette for at de skal få tilstrekkelig tid til å gjøre seg kjent med dokumentene i saken.

Tidlegire i høst varslet Konkurransetilsynet om at Veidekke kan få et gebyr på 270 millioner kroner og NCC et gebyr på 165 millioner kroner for brudd på konkurranseloven. Veidekke kan få fritak for gebyret fordi selskapet informerte Konkurransetilsynet om forholdet og bidro til oppklaring av saka.

Les mer om: