KRAFT

Utsetter budsjettkutt for Enova

MISTER OPPGAVE: Enova skal ikke lenger støtte produksjon av vindkraft.
MISTER OPPGAVE: Enova skal ikke lenger støtte produksjon av vindkraft. Bilde: StatoilHydro
Jannicke Nilsen
6. okt. 2011 - 10:42

Enova beholder budsjettet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012. Samtidig varsler regjeringen at de kommer til å vurdere statsforetakets budsjett på nytt i forbindelse med revidert statsbudsjett.

Kuttsignal

– Vi klarer ikke tolke dette annerledes enn at regjeringen vil kutte i Enovas budsjetter i revidert nasjonalbudsjett. Det virker som et signal om at de vil trekke penger ut av Energifondet tilsvarende satsingen på vindkraft, sier nestleder i Zero, Unni Berge til Teknisk Ukeblad.

Mister oppgave

Når Norge og Sveriges felles elsertifikatmarked trer i kraft fra årsskiftet, mister Enova oppgaven med å gi produksjonsstøtte til vindkraft.

Det har vært spekulasjoner rundt om regjeringen dermed vil kutte i Enovas budsjetter, eller om Enova ville få tildelt nye oppgaver, som opprettholdt eller snarere økte budsjettet.

– Ikke for sent å snu

I budsjettet skriver regjeringen følgende:

"Ordningen med investeringsstøtte til vindkraft blir ved innføring av elsertifikatmarkedet avviklet (..) "Regjeringen legger derfor opp til å trekke ut midler fra Energifondet som reflekterer satsingen på vindkraft de seneste årene. Regjeringen vil komme tilbake til de bevilgningsmessige konsekvensene av innføringen av elsertifikater senest i revidert budsjett for 2012."

Les også:
– Enova risikerer budsjettkutt

– Det er fryktelig synd om Enova får kutt i budsjettet. Det vi trenger nå er en satsing på energieffektivisering og klimateknologi både i husholdninger og i industrien. Enova trenger pengene, og vi presiserer at det ikke er for sent å snu, selv om regjeringen nå varsler kutt, sier Berge.

"Fortsatt satsing"

I en pressemelding fra olje- og energiminister Ola Borten Moe under tittelen "fortsatt satsing på fornybar energi" sier statsråden at en samlet regjering er enig om behovet for fortsatt satsing gjennom Enova.

Etter avviklingen av ordningen med investeringsstøtte til vindkraft skal Enova konsentrere seg om å redusere energibruk i industri og bygg, økt bruk av varme fra fornybare energikilder og fullskala demonstrasjon av nye energiløsninger, står det i budsjettet.

- Løftebrudd

Likevel tolker Bellona signalene i budsjettet til det motsatte.

- Dersom regjeringen kutter i Enovas budsjetter, betyr det en radering av regjeringens viktigste klima- og energiverktøy. Det er et tydelig signal om at de ikke vil satse på Enova framover, sier fagrådgiver Sindre Østby Stub.

- I Soria Moria-erklæringen står det at Enovas Grunnfond skal økes til 30 milliarder innen 2012. I siste omgang ble det øket til 25 milliarder, men regjeringen kom ikke med de siste fem milliardene nå. Dette ville gitt Enova 200 millioner kroner ekstra fra og med 2013, og det er ikke noe annet enn et løftebrudd, sier Stub.

Drakamp

Tidligere signaler om at Enova fra 2012 skal prioritere energisparing og energieffektivisering er positive, men oppgaven er stor og fordrer økte budsjettrammer og ikke mindre, dersom regjeringen skal nå klimaforpliktelsene, mener Bellona.

I stedet for å kutte påslaget på nettariffen, som gir 780 millioner kroner i året til Enova, vil Bellona derfor øke påslaget fra ett til to øre 1 øre per kWh.

- Bevilgningene til Enova er helt sentrale i å oppfylle Klimaforliket. Dette er en drakamp mellom SV, Sp og Ap, der Ap har null ambisjoner på vegne av klimaet og miljøet. Enova er verktøyet til regjeringen, og kutt i dette verktøyet er overhodet ikke positive signaler, sier Stub.

Klimakutt i det blå

Zero påpeker at det er fire år siden et nær enstemmig Storting, med unntak av Fremskrittspartiet, stemte for å kutte innenlandske klimautslipp i Klimaforliket.

-Regjeringens forslag til statsbudsjett tar ingen store grep for å få ned Norges CO2-utslipp i 2012. Tvert imot legger budsjettet opp til at utslippene kommer til å øke frem mot 2020, sier nestleder i ZERO, Unni Berge.Ny avtale avgjør

Enovas fireårsavtale med Olje- og energidepartementet utløper i år, og forhandlingene om innholdet i den nye avtalen, som skal gjelde fra 2012 - 2015, er ikke ferdige.

Innholdet i denne avtalen blir trolig førende for de varslede justeringene av Enovas budsjett i revidert nasjonalbudsjett.Grønne sertifikater

I pressemeldingen fra olje- og energiministeren legges det stor vekt på at det er det nye svensk-norske elsertifikatmarkedet som skal sikre utbygging av 26,4 TWh fornybar energi fram mot 2020.

Dette er imidlertid finansiert av norske strømkunder. I budsjett-teksten går det fram hva som blir regningen for sertifikatmarkedet til norske forbrukere:

Sertifikat-regning

"Forutsatt en sertifikatpris på 25 øre/kWh vil den samlede støtten fra norske forbrukere til produsenter av fornybar kraft i Sverige og Norge beløpe seg til anslagsvis 560 mill. kroner i 2012. Deretter vil støtten øke med anslagsvis 365 mill. kroner årlig fram mot 2020 til et nivå på om lag 3,5 mrd. kroner i 2020", står det i budsjettforslaget.

- Sats på store bygg

I denne ukens utgave av Teknisk Ukeblad tar Arkitektbedriftene til orde for at Enova-midlene øremerket fornybar energi i stedet bør brukes på energieffektivisering i eksisterende, store bygg.

Les saken her:

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.