FORUM

Utsett kabel til EnglandNIF Finnmark avdeling vil, som andre i kraftbransjen i nord, heller prioritere en forsterkning av eksisterende sentralnett for å bedre overføringen og dermed åpne for miljøvennlig energi fra nord.

Norge trenger en ny energi- og industripolitikk for å få fart på landet igjen. Tilgang til energi har vært og er en forutsetning for vår industri og dermed også en garantist for vår velstand. Ved å løfte blikket mot energifylket Finnmark og de prosjekter som planlegges, vil man se at en alternativ bruk av midlene til Englandskabelen, vil kunne gi langt større mengder miljøriktig energi enn de 8-9 TWh som kabelprosjektet vil gi.

Potensialet for lønnsom vindkraft i Nord-Norge ligger mellom 6 og 12 TWh, hvorav Finnmark peker seg ut i en særstilling som det ideelle vindkraftfylket. Tar man med Kola, vil vindkraften øke med ytterligere 10 TWh. Når man i tillegg vet at Kola også har et vannkraftpotensial på 4,5 TWh, er det store energimengder, som kan sikre landet og industrien i et tørrår. Tar man også med mulighet for CO 2-frie gasskraftverk og LNG, kan landet være med på gi russerne en anledning til å stenge egne kjernekraftverk og utfase gammel tungindustri basert på kull. Ser man isolert sett på vindkraftpotensialet i Finnmark og nødvendig infrastruktur som er nevnt i Regional kraftsystemplan for Finnmark, snakker vi allerede om investeringer opp mot 10 milliarder kroner, eller ca. 1/5 av Snøhvit-utbyggingen. Med offensiv satsing på energiprosjekt på Kola i tillegg, som en introduksjon av norsk næringsliv overfor russerne, vil industrien være godt forberedt på å åpne russernes egne gass- og oljefelt. En større vitamininnsprøytning kan vel vanskelig tenkes for norsk industri.

En realisering av energipotensialet i Finnmark vil kreve en ny 420 kV linje fra Balsfjord til Kirkenes. Kostnadene for dette er stipulert til 2,5 milliarder. Med ytterligere 2 milliarder i nett lenger sør, er utbyggerne av miljøriktig energi sikret markedsadgang. Ser man dette opp mot kostnadene til Englandskabelen, har man enda 3,5 milliarder til å stimulere utbyggerne av miljøriktig energi. NIF Finnmark avdeling vil oppfordre regjering, politikere, myndighet, industri og bransje til å legge uenigheter bak seg og enes om en fantastisk mulighet til å få fart på AS Norge igjen. Vi trenger en ny energipolitikk for å få ut potensialet i den norske industrien.

Geir Ove Teigen

Leder NIF Finnmark avdeling

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.