KRAFT

Utreder ny strømkabel til kontinentet

NorNed-kabelen legges utenfor Nederland i 2007.
NorNed-kabelen legges utenfor Nederland i 2007. Bilde: Statnett

Kostnadene vil trolig ligge på mellom 3 og 6 milliarder kroner på norsk side, avhengig av om man lander på en kapasitet på 700 eller 1400 MW.

Men flere potensielle fallgruver må utredes først, ifølge Knut Lockert, ansvarlig for samfunnskontakt i Statnett.

– Ilandføringsstedet i Norge vil være Feda i Kvinesdal, samme sted som NorNed-kabelen. Det vil trekke mye kapasitet av det eksisterende nettet på land, og medfører en flaskehals-risiko som vi må utrede. Spesielt dersom studien for øvrig forteller oss at vi bør gå for en kapasitet på 1400 MW, må vi vurdere om kvaliteten på det eksisterende nettet forringes, sier Lockert til TU.no.

Studien ventes å være ferdig til høsten. Dersom den konkluderer med et ja, venter det konsesjonsarbeid, prosjektering og utbygging – noe Statnett anslår til å ta minimum sju år.

Større kostnader

Et annet moment Statnett må ta hensyn til, er en kraftig økning i materialkostnader til denne typen prosjekter de siste årene. Per meter vil den nye kabelen bli langt dyrere enn den nylig ferdigstilte NorNed-kabelen til Nederland.

– NorNeds kapasitet er 700 MW, og dersom vi lander på 1400 MW denne gangen, sier det seg selv. Men det er heller ikke tvil om at kostnadene er vesentlig større nå, sier Lockert.

Den potensielle gevinsten ved kabelen er lettere å utrede: Kabelen vil øke forsyningssikkerheten for strøm og gi mer stabile kraftpriser. Norge blir dermed mindre avhengig av nedbørsmengden.

I tillegg har land på kontinentet forbrukstopper i løpet av dagen, mens forbruket er lavere om kvelden. I Norge er forbruket over dagen relativt jevnt. Det betyr at norsk kraft kan dekke et behov på kontinentet på dagen, mens kraften går motsatt vei om kvelden.

NorNed klar tidligst i mars

Prestisjeprosjektet NorNed, med en totalkostnad på om lag 4,6 milliarder kroner, har derimot så langt ikke gitt klingende mynt i kassa for utbyggerne Statnett og nederlandske TenneT.

I desember ble det for annen gang konstatert feil ved kabelen under testing, noe som har utsatt den planlagte oppstarten.

Skjøtingen foregår til havs, noe som gjør arbeidet sårbart for vær og vind. NorNed skulle egentlig utnyttes kommersielt fra starten av året, men er nå neppe klar før tidligst i begynnelsen av mars, sier Knut Lockert.

– Vi er inne i en tid på året der værforholdene ofte ikke er på vår side. Det viser seg at reparasjonsbåtene må utføre sitt arbeid i flere omganger, noe som også krever flere to-tre dagers "lommer" med godt vær. Derfor tør vi ikke sette en oppstartsdato tidligere enn begynnelsen av mars, sier han.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.