DOKTORGRADER

Utmatting av titan smeltesveis

Stigerør på dypt vann er utsatt for utmattingslaster. Studien dekker tre temaer: utmattingstester, fraktografi og analyse av defekter og bruddmekaniske modeller for sprekkvekst ved utmatting.

I forbindelse med leting og produksjon på dypt vann har olje- og gassindustrien vært nødt til å utvikle nye teknologiske og kostnadseffektive løsninger for materialer i stigerør.

Titan er i denne forbindelse identifisert som et materiale med fordelaktige egenskaper og lave livstidskostnader. Imidlertid finnes det lite relevante data for utmatting av smeltesveiser i titan, og det er derfor et behov for flere data, samt modeller av levetiden for slike sveiser.

Avhandlingen har tittelen Fatigue Strength of Titanium Risers - Defects Sensitivity . Den er utført ved Institutt for marine konstruksjoner, NTNU, med professor Stig Berge som veileder. Arbeidet er utført med støtte fra Joint Industry Project on Titanium Risers, Marintek og Fakultet for marin teknikk/Institutt for marine konstruksjoner, NTNU.

Avhandlingen er innlevert til forsvar for graden dr.ing. Disputasen vil finne sted 14. november.

Les mer om: