CO2-lager Norge

Utlyser to områder for CO2-lagring i Norge

Utlyser reservoarer i både Nordsjøen og Barentshavet etter interesse fra industrien. Horisont Energi i Hammerfest bekrefter at de søker.

Fredag lyste regjeringen ut to nye områder for CO2-lagring på norsk sokkel. Horisont Energi bekrefter at de vil søke på lisensen i Barentshavet, hvor de skal fange CO2 fra ammoniakkproduksjon og lagre det under havbunnen.
Fredag lyste regjeringen ut to nye områder for CO2-lagring på norsk sokkel. Horisont Energi bekrefter at de vil søke på lisensen i Barentshavet, hvor de skal fange CO2 fra ammoniakkproduksjon og lagre det under havbunnen. (Foto: OD/Horisont Energi)

Utlyser reservoarer i både Nordsjøen og Barentshavet etter interesse fra industrien. Horisont Energi i Hammerfest bekrefter at de søker.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Fredag kom Olje- og energidepartementet (OED) med meldingen om at de utlyser to nye områder på norsk sokkel for CO2-lagring. Det ene er i Nordsjøen, det andre i Barentshavet. 

– Med dagens utlysning legger vi til rette for flere norske prosjekter for CO2-håndtering, sier olje- og energiminister Tina Bru, i meldingen.

Utlysningen kommer etter at flere aktører i industrien skal ha henvendt seg til departementet, med ønske om å få tildelt konkrete områder som de mener er interessante for lagring av CO2

Horisont Energi bekrefter at de søker på karbonlagringslisensen i Barentshavet.

Skal fange CO2 fra ammoniakk-produksjon

Horisont Energi ønsker å etablere en ny ammoniakkfabrikk og et nytt CO₂-lager i Finnmark. Planen er å kjøpe gass fra Equinors anlegg på Melkøya og lage ammoniakk av denne. I forrige uke ble det dessuten kjent at også gassen fra Goliat-feltet kan være aktuell å bruke i prosjektet. 

Selskapet bekrefter nå i en børsmelding at de søker om lisens til å etablere CO₂-lageret Polaris utenfor kysten av Finnmark. Planen er å etablere et lager for CO₂ som fanges under storskala produksjon av ren ammoniakk ved det planlagte Barents Blue-anlegget i Hammerfest. 

– Ammoniakk er en av verdens viktigste industrigasser og har i tillegg stort potensial som energibærer innen transport og kraftproduksjon. Ved å fange CO₂ fra produksjonen av ammoniakk og lagre den trygt under havbunnen åpner vi for en ny og klimavennlig bruk av de store mengdene gass fra Barentshavet, sier Bjørgulf H. Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi, i meldingen.

Polaris-lisensen er forventet å dekke behovet til Barents Blue, inkludert alle potensielle utvidelser. Øvrig lagringskapasitet vil bli tilbudt tredjeparter i Norge og Europa.

Det er mange store CO₂-fangstprosjekter ute i Europa, og det er tydelig at mange europeiske selskaper har et stort behov for CO₂-lagring. Slik det ser ut i dag er det et udekket behov for karbonlagring i markedet, skriver selskapet.

– CO₂-kvoteprisen er mer enn doblet i 2021 og har nådd rekordnivåer, nå sist ved å passere 60 euro per tonn. Det er en utbredt oppfatning at prisen vil fortsette å øke ettersom antallet kvoter kuttes de kommende årene. Dette vil gjøre CO₂-lagring stadig mer kommersielt attraktivt, sier Eidesen.

Søknadsfrist i desember

— Det er gledelig at industrien nå satser og viser sin interesse for CO2-lagring. Dette viser at det er potensial for en ny og viktig næring på norsk sokkel, sier Bru i meldingen fra OED fredag.

Områder som er aktuelle for tildeling vil bli utlyst, for å sikre like konkurransevilkår. Søknadsfristen for de to aktuelle områdene er satt til 9. desember i år. 

Selskaper som har den nødvendige kompetansen og som har modnet fram industrielt gode og lønnsomme prosjekter skal kunne få tildelt områder etter lagringsforskriften.

— Fangst og lagring av CO2 er et område hvor Norge har en unik mulighet til virkelig å gjøre en forskjell på veien mot et globalt lavutslippssamfunn. I Norge har vi allerede unik erfaring og kompetanse fra Sleipner- og Snøhvitfeltene og ikke minst testsenteret på Mongstad. Dette bygger vi videre på gjennom prosjektet Langskip, skriver Bru videre i meldingen. 

Det er utlyst to nye området for CO2-lagring på norsk sokkel. Et i Barentshavet og et i Nordsjøen. Foto: OD

Tillatelse nummer 1

Den aller første utnyttelsestillatelsen for lagring av CO2 på norsk sokkel ble tildelt Equinor, sammen med Shell og Total, og er nå overført til det nyopprettede selskapet Northern Lights. Tillatelsen til lageret er en del av det norske Langskip-prosjektet. 

Tillatelse nummer 1 ligger i Nordsjøen, like i nærheten av Troll-feltet, hvor det første norske CO2-lageret som inngår i en hel verdikjede nå utvikles. Det har planlagt oppstart i 2024. 

Det er ett av minst 12 prosjekter i Europa, som tar sikte på å lagre CO2 permanent under havbunnen eller bakken. 

Les også

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå