NYHETER_BYGG

Utfordring for arkitekter

Veslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
24. jan. 2003 - 07:49

Trondheim: - Det nedbrente kvartalet i Nordre gate i Trondheim skal gjennoppstå som en attraksjon, både når det gjelder arkitektur og funksjoner, lover byplansjef Ann-Magrit Harkjær.

Kommunen er planmyndighet og allerede tidlig i januar la Harkjær frem et forslag for bygningsrådet når det gjelder videre prosess for gjenoppbyggingen.

Gjeldende reguleringsplan er Midtbyplanen som har som formål å ta vare på Trondheims karakter som treby samtidig som man ønsker å sikre en gradvis videreutvikling av særpreg og helhetsmiljø.

Harkjær ønsker å lage et planprogram som gir mer spesifikke krav til utformingen av kvartalet. Fremdriftsplan for oppbyggingen er imidlertid avhengig av at tomteeierne ønsker samarbeid, og byplansjefen oppfordrer tomteeierne til å sette i gang en arkitektkonkurranse for å få flere gode forslag.

Ønsker samarbeid

- Vi ønsker i aller høyeste grad et godt samarbeid, understreker Nils Kristian Nakstad.

Han har en koordineringsfunksjon for tomteeierne overfor kommunen. Tomteeierne har igjen engasjert firmaet PTL-Løken for å ivareta prosjektlederfunksjonen i oppstartsfasen med utarbeidelse av planprogram og funksjonsprogram.

Nakstad vil imidlertid ikke love at det blir utlyst en samlet arkitektkonkurranse for kvartalet: - Det er for tidlig å si noe om dette nå, 12 grunneiere skal si sitt før vi eventuelt utlyser en konkurranse, understreker Nakstad.

Strenge krav

Arealet er i dag regulert til kontor/forretninger i tillegg til boligformål. Byplansjef Harkjær ønsker at det tas hensyn til kvartalets funksjoner før brannen, med en blanding av butikker, serveringssteder og boliger. Midtby-planen legger opp til fire etasjes bebyggelse med muligheter for å gå høyere. Harkjær sier at det er uaktuelt å bygge ut hele kvartalet med fire etasjer. Her kommer kravet i Midtbyplanen om tilpasning til eksisterende miljø inn, blant annet i forhold til naboene på motsatt side av gateløpene.

Neste skritt er å utarbeide et planprogram for utbyggingen i samråd med utbyggerne. Her er det flere viktige forhold som må avklares, blant annet arkeologien i området, høyder og volum, utforming og materialbruk, parkering, funksjoner og reguleringsformål.

Arkeologisk interessant

På første rivingsdag fant arkeologene en gammel hvelvkjeller ingen har visst om. Den kan være fra 1600-tallet og ble avdekket da man begynte å rydde tomta. Det er kultursjiktet i dybden 1,5 meter som er mest interessant for arkeologene.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.