Utfordrer teknologene

Vitenskapsfolk og ingeniører kan være med på å bygge en bærekraftig verden, sa presidenten i Worldwatch Institute da han presenterte rapporten "Jordens tilstand 2002".

Nye industrielle prosesser kan nemlig redusere og i enkelte tilfeller eliminere kjemiske forbindelser som kommer ut av produksjonen. - Vi ser indikasjoner på at dette er i endring, men vitenskapsfolk og ingeniører må bli flinkere til å tenke nytt, sier Chris Flavin. Han mener at forbrukerne vet for lite om hvilke kjemiske stoffer som er involvert i produksjonen av varene de kjøper, til at de kan bruke sin forbrukermakt til å velge miljøvennlig.

FNs generalsekretær Kofi Annan har skrevet forordet til årets Worldwatch-rapport. Annan har definert markedets begrensede evne til å styre mot en bærekraftig utvikling som ett av tre hovedproblemer i kampen for miljøet og global sosial rettferd. Flavin og styreleder i Worldwatch, Øystein Dahle, etterlyser organisasjoner og institusjoner som kan håndtere de problemer globaliseringen skaper. - Vi ser en økende forståelse blant både politikere og næringslivsledere for at vi må få en bærekraftig global økonomi, påpeker Flavin.

(dd)

Les mer på tekblad.no. Søk på 'Worldwatch'.