ARBEIDSLIV

Utfordrende utenlandsjobber

Guaigui, dominikanske republikk, kraftverk
Guaigui, dominikanske republikk, kraftverkBilde: Sweco Grøner
Ole K. Helgesen
9. mars 2006 - 09:00

Pågående prosjekter:

Nepal – Middle Marsayangdi

Vannkraftprosjekt på 70 MW

Forstudie og detaljdesign

I samarbeid med to tyske konsulentselskaperDominikanske republikk – Guaigui.

Stor dam til flomkontroll og vannforsyning og et lite kraftverk på 2 MW

DetaljdesignIndia – Sawalkot

Vannkraftprosjekt på enorme 1200 MW

Detaljdesign. Oppdrag for Indisk og tyrkisk entreprenør

Finansiering av prosjektet pågår. Oppstart på design er forventet sent høsten 2006. Byggetid rundt syv år.Vietnam

National Hydro Power Plan.

Deltar i utviklingen av en helhetlig nasjonal plan for vannkraft i Vietnam sammen med

Sweco VBB i Sverige og Norplan.I tillegg studier for byggherrer og investorer i en rekke land.

Tverrfaglig

Sweco Grøner er et tverrfaglig konsulentselskap med rundt 500 ansatte. De siste årene har den internasjonale virksomheten stått for rundt 10 prosent av total omsetning. Selskapet har hatt prosjekter i mer enn 30 land i Asia, Afrika, Midtøsten og Latin-Amerika.

Virksomheten internasjonalt er relatert til vannkraftutbygging, energiplanlegging, elektrifisering, energirådgivning, alternative energikilder, geologi og geoteknikk, vannressursforvaltning, sedimentteknologi, miljøkonsekvensanalyser, miljørådgivning og vann- og avløpsteknikk. De utfører blant annet konsulentoppdrag finansiert av Norad, Verdensbanken, Den asiatiske utviklingsbanken og den Interamerikanske utviklingsbanken.

I

Sweco Grøner opererer i flere områder med urolige forhold.Etikk og moral ligger langt framme i pannebrasken til dem som jobber med utelnadsprosjekter i selskapet.- Vi møter mange utfordringer i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Derfor gjør vi alltid grundige undersøkelser før vi gir tilbud, sier Roald Nilsen, områdeleder for energi i Sweco Grøner.

Selskapet velger bort oppdrag når de mener det gjemmer seg for mange ugler i mosen.

- Noen steder er så sterkt preget av politisk uro at vi velger ikke å gi tilbud. For eksempel har vi fått henvendelser fra Irak som vi har valgt å forholde oss avventende til, sier Nilsen.Vender ryggen til korrupsjon

Korrupsjon er et kjent problem i en del av landene hvor Sweco Grøner opererer. Men ifølge Nilsen holder selskapet seg langt unna alt som kan virke mistenkelig.

– Vi er kompromissløse når det gjelder korrupsjon og avstår dersom vi bare ser en liten antydning. Det finnes nok av andre interessante oppgaver.

Nilsen forteller videre at det er viktig å vurdere kredittverdigheten til kunden. Foreløpig har Sweco Grøner alltid fått betaling for jobbene som blir utført, men i enkelte tilfeller har det tatt svært langt tid. Selskapet legger også mye arbeid i å finne gode lokale partnere.

– Vi har også mer trivielle utfordringer som å finne akseptable boforhold til våre folk. Det er stor forskjell på standarden i ulike land, sier han.Søkelys på miljøet

– Det er stort fokus på miljøkonsekvensene ved alle vannkraftutbygginger. I dag er det et krav om miljømessige og sosiale konsekvensutredninger før det blir satt i gang bygging av et vannkraftverk. Sweco Grøner har lang erfaring fra slike utredninger både fra Norge og internasjonalt, sier Tore Hagen som har ansvaret for miljørådgivning ved Sweco Grøner.

Han forteller at vannkraftverk alltid har innvirkning på miljøet. Det kan være at folk må flytte på grunn av oppdemming, elveleier kan bli tørrlagt og vannkvaliteten i elven kan bli forringet. Dette kan medføre store økologiske endringer. – Derfor er det særdeles viktig at vi utfører omfattende konsekvensutredninger og foreslår tiltak for å begrense skadevirkingene, sier han.

– Men stiller myndighetene i utviklingsland strenge nok miljøkrav?

– Det varierer fra land til land, men i dag er det generelt stort fokus på miljøet også i utviklingsland. Spesielt stiller finansinstitusjoner som Norad og Verdensbanken store krav.Drivhuseffekten fremmer vannkraft

Roald Nilsen tror det blir økende etterspørsel etter norsk vannkraftkompetanse i utlandet. En av årsakene er oppmerksomheten rundt CO2-utslipp.

– Aktører som Verdensbanken har tidligere tonet ned sitt engasjement innen vannkraft på grunn av miljøkritikk. Men nå tyder ting på at flere er i ferd med å bli mer positive til vannkraft igjen. Det er i alle fall mye større aktivitet innen vannkraftprosjekter enn på lang tid, sier han. Nilsen tror miljøaspektet gjør vannkraft mer interessant nå som verdenssamfunnet retter blikket mot stadig økende CO2-utslipp. Dette kan gi flere oppdrag til norske aktører.

– Norge er kjent for sin unike undergrunnsteknologi. Vi har rundt halvparten av verdens vannkraftverk i fjell. Og denne kompetansen er svært etterspurt i utlandet, sier han.

Les mer om: